Číslo 48/2023

Číslo 48/2023

Najnovšie Katolícke noviny píšu, že Adventný čas je pre nás príležitosťou úprimnej a pokornej prípravy na príchod Spasiteľa. Tento rok je Adventné obdobie špecifické v tom, že bude najkratšie, ako je možné, len tri týždne. Podľa pátra Jozefa Šuppu, SJ, Advent dosvedčuje, že Boh a človek patria nerozlučne k sebe. „Až natoľko, že kde niet Boha, niet človeka. Preto sa nás Božie slovo pýta: Kým je Boh pre teba? Vieš, kým si ty pre Boha?“

V tomto období si niektorí dávajú adventné predsavzatia. Peter Knapík, klinický psychológ a psychoterapeut, hovorí, ako sa zbaviť nelátkových závislostí. „Závislosti vznikajú v dôsledku opakovania istého správania. Preto sa nazývajú aj behaviorálne závislosti alebo závislosti od procesov. Pri nelátkových závislostiach je to opakované správanie spôsobujúce istú formu príjemného napätia, úľavy alebo potešenia. Najznámejšia je závislosť od hazardných hier. Pri liečbe je najdôležitejšie vedieť si pripustiť, že môžem mať s niečím takým problém.“

Vo farnosti Široké vstupujú do Adventného obdobia odpustovou slávnosťou, keďže patrónom farnosti je svätý Mikuláš. „V tento deň prichádza po svätej omši potešiť deti aj Mikuláš. Následne v nedeľu pozývam slúžiť slávnostnú svätú omšu v poslednom čase vždy niektorého z kňazov, ktorí sú rodákmi z obce. Oni sa tešia, že si môžu oživiť spomienky na dobu, keď vyrastali, a my sa tešíme tiež,“ približuje miestny farár Stanislav Takáč.

V Duchovnej obnove Dalibor Ondrej hovorí o jedinečnosti Adventu. „Každý Advent je jedinečný. Aj každé Vianoce, okolnosti roka, životné udalosti či každodenné výzvy sú jedinečné. A aj každý z nás. Práve jedinečnosť nám dáva možnosť inak prežiť tento Advent.“

Pre manželov Bastrianskych je Advent požehnaný čas. „Advent je môj obľúbený čas, jedno z najkrajších období v roku. Snažíme sa, aby aj pre celú rodinu to bolo veľmi hĺbavé a rozjímavé obdobie. Je to požehnaný čas. Napríklad vtedy mám oveľa citlivejší duchovný sluch, som akoby viac otvorená pre Boha,“ hovorí mama rodiny Katarína.