Číslo 50/2023

Číslo 50/2023

Najnovšie Katolícke noviny sa venujú téme starostlivosti o telo. Biblista František Trstenský, spišský biskup, vysvetľuje, že v biblickom ponímaní je človek jednota tela a duše. „Samotná duša nie je človek, ako ani samotné telo nie je človek. Človek svoju plnosť dosahuje iba v jednote tela a duše.“ Naše telo je vzácny dar, ktorý nám Boh zveril, a my sa oň máme rozumne starať. Možno prvým krokom je podeliť sa.

Často sa stretávame aj s pojmom syndróm vyhorenia. Ako tomuto nežiaducemu javu v našom živote predísť radí psychiater a psychoterapeut Igor Smelý. „Je to dlhodobejšia práca na sebe samom. Vyhorenie súvisí s nesprávnymi návykmi alebo prehnanými ambíciami, ktoré sa prejavia v takom konaní, ktoré nás poškodzuje. Aj v ostatných duševných poruchách sme súčasťou ľudského rodu a týkajú sa nás rovnako depresie, schizofrénie, úzkostné poruchy, demencie či závislosti. Náboženská viera môže napomáhať. Závisí to od osobného prežívania vzťahu s Bohom.“

Katolícke noviny sa pozreli aj na dôležitosť prevencie zdravia v troch zdravotníckych oblastiach. Jednou z nich je napríklad onkologická prevencia. „Kľúčom k odhaleniu nádorových ochorení je skríning, takzvaná onkokontrola. „Ide o vyhľadávanie onkologického ochorenia vo včasnom štádiu, ešte v čase, keď nie sú prítomné žiadne symptómy,“ rozpráva lekárka Mária Rečková, riaditeľka Národného onkologického inštitútu.

V rubrike Kultúra ponúkajú príbeh kunsthistorika Bohumíra Bachratého, ktorý ako kurátor má za sebou 1350 výstav. Onedlho to bude šesťdesiat rokov, čo otváral tú prvú – v roku 1964 ako štvrták na vysokej škole.

Seriál diecéz v závere roka zakončujú Banskobystrickou diecézou. Tá spája západ s východom a sever s juhom. O jej súčasnej situácii porozprával KN Peter Lupták, tajomník biskupa Banskobystrickej diecézy.

Ako z pohľadu starostlivosti o telo treba vnímať pôst? Kde sú zdravé medze pôstu, striedmosti? A čo už je škodlivé? Odpoveď na čitateľskú otázku ponúka Filip Andrej Čierny, OFM, člen Rehole menších bratov – františkánov.