Číslo 6/2023

Číslo 6/2023

Najnovšie Katolícke noviny odpovedajú na otázku, ako vnímať údel choroby. Pohľad na chorobu je podľa duchovného správcu v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci Miloša Hlucháňa ovplyvnený vzťahom k Bohu. Vnímame Boha ako trestajúceho, ktorý nám chorobu zosiela za naše hriechy? Alebo ako milujúceho, ktorý sa k nám skláňa ako milosrdný Samaritán? Miloš Hlucháň poznamenáva, že niektorých ľudí zavedie choroba na úplne inú cestu, než akou kráčali predtým.

Psychológ Jakub Mihaľo približuje, ako pristupovať k vážne chorému človeku. „Čo sa týka pacienta, najlepšia pomoc od okolia je empatia. Rovnako aj úcta a poskytnutie priestoru na vyjadrenie pocitov a myšlienok trpiacej osoby. Ak je choroba liečiteľná, môžeme človeka podporovať a motivovať pri hľadaní najlepšieho riešenia jeho situácie, sprevádzať ho v procese liečby, smútiť s ním, ak treba, a celkovo mu pomáhať s prekonaním traumy,“ radí psychológ.

Katolícke noviny sa rozprávajú aj s kňazom Jozefom Baginom, ktorý sa už viackrát ocitol na hranici života a smrti. Liečil sa z tumoru pľúc, minulý rok zasa prekonal infarkt. Svoje trápenie však vždy obetoval Bohu a neustále sa modlil. „Modlitba má nesmiernu silu. To nie je len konštatovanie kňaza, to je krásna realita môjho života. Viackrát som bol totiž v kritickej situácii, ale Boh ma podržal. Viem preto, že sila modlitby, ktorá ide do neba, nikdy nie je stratená,“ konštatuje Jozef Bagin v rozhovore.

Katolícke noviny prinášajú tiež reportáž z Hospicu u Bernadetky v Nitre, kde sa starajú o pacientov na sklonku života. Cieľom zariadenia nie je zlepšiť zdravotný stav alebo zvrátiť priebeh ochorenia, ale zabezpečiť kontrolu symptómov, ktoré fáza zomierania prináša. „Smrť je v podstate okamih, ale zomieranie je proces. U každého je inak dlhý, s rozdielnymi príznakmi a nie všetci máme šťastie zomierať v takomto zariadení. Z našich pacientov nikto nie je osamelý,“ hovorí koordinátorka a lekárka hospicu Leona Šóthová.

Katolícke noviny navštívili aj Múzeum špeciálneho školstva Levoči. To mapuje históriu aj súčasnosť vzdelávania osôb so zdravotným znevýhodnením. Zhromažďuje a uchováva špeciálne učebné pomôcky, ale ponúka i umenie. Nájdete v ňom tak i rôzne diela, ktoré vytvorili umelci so zdravotným postihnutím.