Číslo 7/2023

Číslo 7/2023

Najnovšie Katolícke noviny sa s vrcholiacim fašiangovým obdobím venujú téme radosti. V ankete sa pýtajú, čo opýtaných v uplynulom období potešilo. Salezián don Jozef Luscoň napríklad hovorí, že naposledy mal úprimnú radosť, keď im v dome naskočilo tepelné čerpadlo a nezostali v mraze. „Za to som ozaj úprimne Pánovi ďakoval,“ dodáva.

Humor a smiech je dôležitý aj v živote kresťana. „V podstate je to reklama na kresťanský spôsob života,“ poznamenáva františkán Filip Čierny. „Brať život radostne a šťastne predpokladá, že máš rád život a ďakuješ za dar svojho života, že máš rád ľudí a takto k nim aj pristupuješ,“ vysvetľuje brat Filip.

Katolícke noviny sa o radosti rozprávajú aj so známym hercom Stanislavom Štepkom. Vedúca osobnosť Radošinského naivného divadla hovorí, že radosť je v živote dôležitá preto, lebo prináša nádej. A bez nádeje sa nedá žiť. Preto aj umiera až posledná.

Katolícke noviny navštívili tiež farský benefičný ples v Cíferi. Jeho ôsme vydanie bolo podobne ako predošlé ročníky spojené s myšlienkou podporiť rozvoj farnosti. Tentokrát išiel výťažok na novú strechu a fasádu kostola. Okrem benefície však ples priniesol aj výbornú atmosféru a zábavu, pri ktorej nehrali žiadnu rolu ani generačné rozdiely.

V rubrike Duchovná obnova štartuje cyklus o desiatich Božích prikázaniach. Prvým – Ja som Pán Boh tvoj – čitateľov sprevádza rožňavský biskup Stanislav Stolárik, ktorý píše: „Boh na nás nechce použiť svoju moc, ale poznanie jeho moci nám môže dodať istotu, že nám vždy pomôže, ochráni a zachráni nás. Len mu dôverujme a celkom sa mu odovzdajme. V ňom máme nádej.“

Katolícke noviny pri príležitosti pätnásteho výročia reorganizácie diecéz na Slovensku začínajú nový seriál. V priebehu tohto roka postupne priblížia aktuálne dianie v slovenských diecézach. Ako prvú predstavujú Žilinskú diecézu, ktorá vznikla práve pri poslednej reorganizácii 14. februára 2008. Na otázky odpovedal žilinský biskup Tomáš Galis.