Číslo 8/2023

Číslo 8/2023

Najnovšie Katolícke noviny pozývajú obetovať začínajúce sa Pôstne obdobie za mier na Ukrajine. Vysvetľujú, že pôst nie je len o zriekaní sa určitých pôžitkov, ale v prvom rade má duchovný význam. Psychologička Lívia Johanová a kňaz Peter Štálnik hovoria o tom, aké má pôst účinky a prečo je aj po roku vojny dôležité postiť sa za pokoj a odvrátenie konfliktu.

Katolícke noviny prinášajú rozhovor s prešovskou legendou pomoci núdznym, sestrou Maristellou Kačovou, CJ. Svoje povolanie vnímala od detstva a v pomáhaní neochabuje dodnes. Hovorí, že kto má v srdci lásku, má v srdci Boha. „Lásku treba rozdávať dobrými skutkami aj dobrým slovom, ktorému musí predchádzať dobrá myšlienka. To by malo platiť pre všetkých veriacich,“ prízvukuje sestra Maristella s tým, že tento prístup by mal platiť aj pri pomoci ľuďom utekajúcim z Ukrajiny.

Prinášajú svedectvo zástupcu riaditeľa saleziánskeho detského domova v Ľvove Vasyla Pysarčuka. Po vypuknutí vojny sa mu v spolupráci so slovenskými saleziánmi podarilo nájsť útočisko pre 46 chlapcov z ich domova. Prišli na Slovensko, no v lete sa väčšina kvôli škole či iným administratívnym záležitostiam vrátila do Ľvova. „Odchádzali pozitívne naladení, spokojní a šťastní, Slovensko brali ako dovolenku, ale veľmi rýchlo začali opäť zažívať stresy,“ postrehol Vasyl Pysarčuk. Hneď na druhý deň po príchode do Ľvova sa totiž ozývali sirény.

Katolícke noviny sa rozprávajú aj so študentom Petrom Slepčanom, ktorý sa zapojil do výzvy Exodus 90. Ide o duchovné cvičenia, ktoré majú človeka viesť k sebapoznávaniu a slobode. „K slobode od našich zlozvykov, idolov či bôžikov, ktoré nás môžu držať v hriechu,“ vysvetľuje Peter Slepčan.

V rubrike Duchovná obnova sa venujú druhému Božiemu prikázaniu – Nevezmeš meno Božie nadarmo. Odborníčka na biblistiku a členka Inštitútu dcér Márie Pomocnice Dagmar Kráľová píše, že  toto prikázanie sa nám javí ako jasné a praktizujúcemu kresťanovi i ľahké plniť. No zdanie niekedy klame a oplatí sa nad tým hlbšie zamyslieť.