Číslo 9/2023

Číslo 9/2023

Najnovšie Katolícke noviny sa venujú téme boja so závislosťami. S košickým pomocným biskupom Marekom Forgáčom, ktorý je tiež vyštudovaný psychológ, hovoria o tom, či je závislosť od alkoholu u nás spoločensky akceptovaná a ako môžeme pomôcť bojovať s ňou našim blízkym i kňazom.

Katolícke noviny sa rozprávajú sa s Katarínou Ralbovskou, ktorá vysvetľuje význam duchovnej pomoci ľuďom so závislosťami. „Vnútro každého človeka je samo osebe vzácne a krásne. Veď predsa Boh dal za to naše vnútro život. Človek teda môže znovuobjaviť, že aj keď zlyhal, má vždy novú šancu žiť naplno. Keď teda pomôžeme človeku v duchovnej oblasti, potom pomaličky prídu aj pozitívne fyzické zmeny.

Prinášajú reportáž z komunity Cenacolo v Kráľovej pri Senci, ktorá pomáha závislým zbaviť sa svojho problému. V komunite neexistuje personál, nie je k dispozícii žiadny psychológ. Pomáha im charizma a program komunity. Prvým a hlavným pilierom je modlitba.

Ponúkajú pôstnu meditáciu o alkohole z pera psychológa a psychoterapeuta Karola Polláka, ktorý píše o tom, čo človek hľadá v alkohole a ako to nakoniec dopadá.

Prinášajú príbeh kapucína Petra Viciana, ktorého závislosťou bolo stávkovanie. Na úplnom dne však stavil na Boha. Po vyše dvadsiatich rokoch od obrátenia túži po novom obrátení. „Túžim dať všetko nanovo Pánovi, ísť na hlbinu, vidieť na kríži veľkosť lásky a urobiť preňho a pre ľudí najviac, čo vládzem.“

O nebezpečenstve sledovania pornografie hovoria so zakladateľom projektu NePornu Petom Luptonom. On sám bol od pornografie závislý, bojoval s ňou desať rokov. Dnes sa snaží pomáhať ľuďom s rovnakým problémom, ako mal on. „Závislosť od pornografie ma ovplyvnila dosť negatívne a nechcem, aby si ostatní museli prejsť tým, čím som si prešiel ja,“ hovorí Pete Lupton.

V rubrike Duchovná obnova pokračuje cyklus o desiatich Božích prikázaniach. O treťom – Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni – píše kňaz Peter Nákačka. Vysvetľuje, že Boží príkaz dňa odpočinku blahodarne vplýva na kvalitu nášho života. „Správne slávenie sviatočného dňa výrazne zvyšuje kvalitu nášho života. Oslobodí nás od otroctva práce a kultu peňazí, pripomenie nám našu dôstojnosť, pomôže nám spracovať rôzne traumy, môže uzdraviť rodiny, prehĺbiť priateľské vzťahy, uchrániť pred syndrómom vyhorenia a pripraviť na večný život.