Číslo 1/2024

Číslo 1/2024

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú povzbudivé čítanie do nového roka. Pýtajú sa osobností, čo želajú Slovensku a Cirkvi v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. „Častejšie sa pozerajme druhým do očí a vrúcne podajme ruku na pozdrav a pomoc,“ hovorí napríklad spišský biskup František Trstenský.

Vysvetľujú, aký význam má trojkráľové požehnanie a ako treba narábať s požehnanou vodou, ktorú si prinesieme domov zo slávnosti Zjavenia Pána. „Ako v chráme, aj doma môžeme požehnanou vodou robiť znak kríža na pamiatku nášho krstu a zároveň sa zveriť pod mocnú Božiu ochranu,“ povzbudzuje liturgista Peter Staroštík.

O odkaze Benedikta XVI., s ktorým sme sa pred rokom lúčili, sa Katolícke noviny rozprávajú s kňazom Ladislavom Kučkovským pôsobiacim v Arcidiecéze Salzburg, kde sa kardinál Ratzinger často zdržiaval. Krátko pred svojou kňazskou vysviackou mal Ladislav Kučkovský možnosť stretnúť sa s budúcim pápežom. „Cítil som, že je osobnosť a nosí v sebe nesmiernu múdrosť. Nie však takú, ktorá by sa stavala na obdiv, ale jednoduchú v najlepšom zmysle slova,“ spomína slovenský kňaz slúžiaci v Rakúsku.

Katolícke noviny predstavujú aj osobnosť budúceho blahoslaveného Slováka Jána Havlíka, ktorý bol totalitným režimom prenasledovaný, pretože tajne študoval teológiu. „Tí, ktorí ho chceli umlčať za mrežami, tak dôkladne zapísali Jankove výpovede a tiež zaznamenali progres jeho zdravotných problémov, že nevedomky a nechcene pracovali na zjavení pravdy,“ poznamenáva páter Emil Hoffmann, vicepostulátor procesu blahorečenia.

Katolícke noviny prinášajú tiež exkluzívny rozhovor s rektorom Katedrály Notre-Dame Olivierom Ribadeau Dumasom o obnove ikonického parížskeho chrámu, ktorý pred vyše štyrmi rokmi postihol ničivý požiar. „Po znovuotvorení chceme toto miesto zabývať modlitbou a umožniť návštevníkom, aby v pripravenej trase a v umení objavili niečo aj z kresťanskej viery,“ približuje rektor parížskej katedrály.

Benediktín Michal Mária Kukuča píše v Duchovnej obnove o modlitbe ako o spôsobe, ktorý nás spája s Bohom a otvára nám cestu duchovného rastu. „Niekedy sú na mieste vznešené slová a usporiadaná modlitba. Nič nám však nebráni, aby sme sa mu prihovorili prostými slovami, ako svojmu priateľovi,“ radí benediktín.