Číslo 12/2024

Číslo 12/2024

Najnovšie Katolícke noviny sa venujú téme sprevádzania rozvedených v Cirkvi. Saletín Matej Trizuliak, ktorý sa venuje duchovnej službe rozvedeným, hovorí, že pri sprevádzaní ľudí poznačených rozvodom, je dôležité stretnutie s tými, ktorí si prešli podobnou skúsenosťou. Podelením sa o skúsenosti a načúvaním je možné predísť utápaniu sa v smútku.

V rozhovore arcibiskup Cyril Vasiľ rozpráva o dôležitosti formácie manželov, ktorou môžu predchádzať ťažko riešiteľným situáciám. „V niektorých prípadoch je potrebná pomoc formou odborného poradenstva, ale niekedy stačí, aby sa vo farnostiach vytvárali živé manželské spoločenstvá, ktoré sa delia o svoju vieru aj osobný život a na báze priateľstiev sa podporujú,“ hovorí arcibiskup Vasiľ.

Rozvedení potrebujú odpustiť sebe i druhým a začať znovu dôverovať. Pomocnú ruku im v tom podáva Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom v Prešove. „Mnohí k nám prídu zranení aj po rokoch. Hľadajú niekoho, kto ich vypočuje, alebo jednoducho chcú byť v skupine ľudí, v ktorej sa cítia prijatí. Prijatí, milovaní a vo viere, že majú nádej,“ približuje Slávka Kolesárová, spoluzakladateľka a koordinátorka hnutia.

Ak jeden z partnerov permanentne zlyháva, druhá strana vrátane detí trpí a spolužitie sa stáva neznesiteľným bremenom. Cirkevný sudca Spišskej diecézy Peter Majcher odpovedá, ako postupovať, keď sa niečo podobné stane vo sviatostnom manželstve. Zároveň vysvetľuje, za akých podmienok je možné pokračovať v prijímaní sviatostí.

V duchovnej obnove sa vincentín Ondrej Skočík zamýšľa nad krížom, bolesťou a nad tým, že máme byť svetlom nádeje aj v beznádeji. Ako príklad uvádza mučeníka vernosti Jána Havlíka. Utrpenie, ktoré prežíval, vnímal v odovzdanosti do Božej vôle a cítil, že na to nie je sám.

Profesor a kňaz Anton Adam približuje apoštolskú exhortáciu o láske v rodine Amoris laetitia. „Niekedy sa správame ako kontrolóri milosti, nie ako jej sprostredkovatelia. Ale Cirkev nie je colnica, je to otcovský dom, v ktorom je miesto pre každého aj s jeho životnými ťažkosťami,“ poznamenáva Anton Adam a približuje, aké odpovede v sprevádzaní rozvedených dáva v exhortácii pápež František.