Číslo 2/2024

Číslo 2/2024

Najnovšie Katolícke noviny sa venujú téme stého výročia príchodu saleziánov na Slovensko. „Ak je zrnko Božie, nevadí, že je maličké, Boh mu dáva vzrast,“ hovorí don Pavol Grach, SDB, o raste saleziánskeho diela u nás. Za jeho rozšírením vidí najmä odvahu a jednoduchosť saleziánov a tiež to, že dokázali udrieť na strunu modernému svetu.

Rozprávajú sa s donom Petrom Timkom, SBD, provinciálom Saleziánov dona Bosca na Slovensku, o charizme saleziánskej rodiny. „Pre našu charizmu je veľmi dôležitá rodinnosť. Snažíme sa vytvárať v našich komunitách a prostrediach rodinu. Rodina nie je iba formálny názov, skutočne nám záleží na tom, aby bol medzi nami rodinný duch,“ hovorí Peter Timko.

Na reportáž sa vydali do Banskej Bystrice, kde sa pred vyše tridsiatimi rokmi zrodilo veľké duchovné dielo – Salezko. Komunita saleziánov, ich spolupracovníkov a priaznivcov tam medzi panelákmi vybudovala novú farnosť i duchovné spoločenstvo. Saleziáni prišli do Banskej Bystrice po páde komunizmu v novembri v roku 1990. Predtým pôsobili v neďalekom Zvolene.

Predstavujú aj veľkú saleziánsku osobnosť – Titusa Zemana. Zaspomínal si na neho aj don Jozef Luscoň. „Z jeho činov ma veľmi potešil ten, o ktorom som sa dozvedel v Šenkviciach. Keď tam pôsobil, v ich chotári v zime zamŕzala jedna plocha. On si obul korčule a ťahal deti ako lokomotíva vláčik. Prečo je to pre mňa také sympatické? Nuž lebo som videl, že má saleziánske srdce otvorené pre šibalstvo a mladých,“ priblížil Jozef Luscoň.

Veľký vplyv v saleziánskej komunite mal aj don Andrej Dermek, provinciál saleziánov v rokoch 1968 - 1981. „Hnala ho predovšetkým citlivosť na Božie veci. Svoje povolanie prežíval ako veľký Boží dar a ako dar od Boha vnímal aj to, čo mu Boh zveril. V tomto mu bol veľkou inšpiráciou don Bosco, ktorý tiež vedel bravúrne čítať znamenia svojej doby a veľkodušne na ne odpovedať,“ porozprával don Peter Lukáčik, SDB.

Ponúkajú aj deväť tipov dona Bosca pre mladých. Napríklad ak prekonáme povrchnosť, objavíme, že všetko okolo nás rozpráva o Bohu a o jeho veľkej láske k nám. Odkryje nám to našu veľkolepú dôstojnosť. Uvedomíme si tiež, akou láskou nás Boh miluje a že má s nami určite veľké plány.