Číslo 3/2024

Číslo 3/2024

Najnovšie Katolícke noviny sa venujú téme ekumenizmu. Ten sa pre kresťanov začína obnovou srdca, ochotou robiť pokánie a obrátiť sa. Dôležité je vzájomne uznávať duchovné dary rôznych kresťanských tradícií, učiť sa jedni od druhých a nechať sa vzájomne obdarovať.

V rozhovore sa pýtajú kňaza Antona Konečného napríklad na to, ako vníma kresťanov skeptikov ekumenizmu, ktorí sa boja prípadných strát identity svojej cirkvi. „Človek je stvorený na Boží obraz a tým je Svätá Trojica - model jednoty v rôznosti. Ekumenizmus stimuluje láska Kristova a láska vyháňa strach. Aj ten z obety, aj ten zo straty identity.“

Partizánska Ľupča, ktorá mala kedysi výsady kráľovského mesta, má dnes takmer tisíctristo obyvateľov - katolíkov a evanjelikov. Ako stoja blízko seba ich tamojšie kostoly, tak majú k sebe blízko aj miestni veriaci. A keďže v obci žije viacero nábožensky miešaných rodín, na tradičnú novoročnú koledu a požehnanie domov k nim chodí evanjelický aj katolícky kňaz.

Pýtajú sa kňazov rôznych cirkví, ako hodnotia spoluprácu s Rímskokatolíckou cirkvou, ale aj ako vnímajú ekumenické hnutie na Slovensku. Maroš Borský, riaditeľ Židovského kultúrneho inštitútu, hovorí, že „vzťahy sú otvorené, úprimné a často majú podobu aj osobných priateľstiev.“

Prinášajú niekoľko vzácnych spomienok na kardinála Jána Chryzostoma Korca. Dvadsiateho druhého januára uplynie sto rokov od jeho narodenia. S Katolíckymi novinami si na neho zaspomínal Viliam Judák, nitriansky biskup; Ivan Šulík, riaditeľ Spolku svätého Vojtecha; Martin Kramara, generálny vikár Žilinskej diecézy; don Jozef Pöstényi, SDB, ale aj fotograf, Jozef Sedlák.  

Kardinála Jána Chryzostoma Korca si pripomínajú aj jeho vlastnými spomienkami z knihy Slová v čereni. Vydal ju Spolok svätého Vojtecha (2022) ako interview, ktoré viedol slovenský hudobný skladateľ, publicista a diplomat Ján Szelepcsényi.