Číslo 4/2024

Číslo 4/2024

Najnovšie Katolícke noviny sa venujú téme úcty k slovu. Aj Ježiš chce, aby sme boli v slove autentickí a úprimní. Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Týmto veršom sa začína prológ k Evanjeliu podľa Jána. „Ten tvorí akoby ouvertúru k hudobnému dielu. Poskytuje kľúč k pochopeniu tohto evanjelia i osoby Ježiša Krista, Božieho Syna. On je v prológu nazvaný Slovo, po grécky Logos,“ hovorí biblický teológ Branislav Kľuska.

Rozprávajú sa s nórskym spisovateľom Jonom Fossem (čítať: Jonom Fosem), ktorý si nedávno prevzal Nobelovu cenu za literatúru. Keď Jon Fosse dostal list od pápeža Františka s blahoželaním k získaniu Nobelovej ceny a osobitným požehnaním, bol vraj veľmi šťastný. Jeho literatúra plná mora, lásky, ale aj smrti, v ktorej necháva bezmocným a úbohým narásť krídla, tak získala ďalšie ocenenie. „Som veľmi šťastný, že som získal Nobelovu cenu za literatúru. Je to najvyššie uznanie, aké môže autor získať, a potom, čo som celý život písal, po napísaní a vydaní mnohých diel, to pre mňa znamená pocit, že to nebolo nadarmo.“

Benediktínsky mních Michal Mária Kukuča píše o tom, že Boh nám chce dať oveľa viac, ako tušíme. Musíme si však nájsť čas na modlitbu, ktorá vytvára vzťah s Bohom. A je tiež kresťanskou verziou cvičenia v čnosti.

So slovom každý deň pracuje básnik, publicista a redaktor Radislav Kendera. Bázeň a úcta k písanému či vyslovenému slovu, ľudskému i Božiemu, sú jeho charakteristickými črtami. „Moje prvé kroky k žurnalistike a prvé dotyky s písaným slovom formoval spisovateľ a publicista, básnik Ivan Laučík,“ hovorí básnik.

Spomínajú si aj na arcibiskupa Jána Bukovského očami veľvyslanca Slovenskej republiky v Rusku Ľubomíra Reháka. „Hneď prvé stretnutie bolo veľmi srdečné. Jeho správanie bolo milé a príjemné. Svoju pozitívnu náladu prenášal i na ľudí, s ktorými sa stretol. Aj po dlhých desaťročiach života v zahraničí stále hovoril krásnou slovenčinou, sem-tam okorenenou záhoráckym nárečím.“