Číslo 7/2024

Číslo 7/2024

Najnovšie Katolícke noviny sa venujú téme pôstu za zlepšenie našich vzťahov. Ako prežiť pôst za zlepšenie vzťahov? Niekoľko užitočných rád ponúka spovedník kapucín Leopold Nemček. Nebezpečné pokušenie je vo vzťahoch posudzovanie, súdenie a porovnávanie sa. Kapucín Leo pritom dvíha varovný prst, aby sme sa nedali vtiahnuť do tejto diablovej hry.

Rozprávajú sa s kňazom a psychológom Jánom Kulanom. Témou rozhovoru boli medziľudské vzťahy, ako nadväzovať zdravé vzťahy, ale aj správne pochopenie zmyslu pôstu. „Môžem to obetovať za to, že chcem v modlitbe zlepšiť vzťah k Bohu a aj svoje medziľudské vzťahy. Dôležitá v pôste je čnosť pokory, keď si uznám pravdu o sebe, že mám obmedzenia, zlé stránky a slabosti.“

V reportáži predstavujú farnosť Všetkých svätých v Letanovciach. Pôstne obdobie má vo farnosti svoje špecifikum, keďže jej duchovný správca Marián Sivoň je autorom viacerých textov krížových ciest. „Už od detstva mi boli tieto pobožnosti veľmi blízke. Prvú krížovú cestu som napísal ako diakon pre bohoslovcov a mala veľmi pozitívny ohlas. Tento dar od Boha som rozvíjal aj ako kňaz a napísal som krížové cesty pre rôzne skupiny.“

Slovo je ako dvojsečný meč – dobré i zlé. To zlé zraňuje druhých, naše vlastné ja i samotného Boha. Pôst je časom pravdy, aby sme zhodili masky, ktoré nosíme každý deň, aby sme bojovali, ako nám povedal Ježiš v evanjeliu, proti klamstvu a pokrytectvu - nie tých druhých, ale nášmu.

Súčasťou Pôstneho obdobia je krížová cesta. Každý by si mal na ňu nájsť čas. Spolok svätého Vojtecha prichádza s novinkou Krížovej cesty (pre) zaneprázdnených. Veriaci človek sa neraz dostáva do pochybností, či sa vôbec dostatočne modlí a či majú jeho strelné modlitby zmysel. V zúfalej situácii ho zaiste povzbudí práve táto krížová cesta. Ilustrovala ju Táňa Svatošová.

Milovali Krista až do zabudnutia. Takýmto vzorom oddanej viery a lásky je rodina Munkovcov. Bývalá židovská rodina, ktorá počas druhej svetovej vojny prijala krst a žila príkladným kresťanským životom. Jezuiti na základe ich horlivého a príkladného života predniesli návrh na blahorečenie.