Číslo 8/2024

Číslo 8/2024

Najnovšie Katolícke noviny sa venujú jednej z ťažších tém, ktorou je domáce násilie. V úvode ponúkajú niekoľko myšlienok spišského biskupa Františka Trstenského na túto tému. „Ak manžel ospravedlňuje násilie na manželke a deťoch poukázaním na nerozlučnosť manželstva, veľmi vážnym spôsobom pošliapal túto vznešenú sviatosť, ktorá mu nijakým spôsobom takéto právo nedáva.“  

Ženy veľakrát o domácom násilí nechcú hovoriť, ale ide o jednu z najzávažnejších foriem porušovania ľudských práv. Rozhovor na túto tému vedú s riaditeľkou centra Slniečko Marianou Kováčovou. „Je to závažný problém našej spoločnosti, pred ktorým nemôžeme zatvárať oči. Ovplyvňuje kvalitu života, zdravia a často zanecháva trvalé následky.“

Áno pre život je organizácia, ktorá poskytuje útočisko a podporu obetiam domáceho násilia. Katolícke noviny sa pozreli, ako to tam vyzerá. Okrem bývania tu nachádzajú krízovú pomoc, sociálnu asistenciu i programy pre deti. Zúčastňujú sa na rozhovoroch so sociálnym pracovníkom, psychológom, prípadne právnikom. Zamestnanci ich vedú k správnym hygienickým i pracovným návykom.

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tzv. Istanbulský dohovor, bol pripravený v rokoch 2009 - 2011. Ako sa k nemu stavia Slovensko a aký je postoj Cirkvi? Odpovedá na to cirkevný právnik a profesor kánonického práva Ján Duda.

Vymaniť sa spod týrania si vyžaduje odvahu. No odvahu si vyžaduje aj povedať o tom nahlas. Pár žien, ktoré našli útočisko v azylovom Domove Gianny Berettovej Mollovej, porozprávali o svojich osudoch. „Často ma bil, aj pre maličkosti. Ponižoval ma pred svojou rodinou, škaredo mi nadával. A bolo to horšie a horšie. Nikto sa ma nezastal,“ opisuje svoj príbeh Adela.

Aktuálne číslo uzatvárajú príbehom misionára z Konga, ktorý túži navracať vieru tým, ktorú ju stratili. François M’balu Nketo je rodák z Kinshasy, hlavného mesta Konžskej demokratickej republiky. Jeho otec aj mama boli katechéti, takže sa narodil v prostredí prajnom kňazskej službe.