Ľubomír Grega 12.06.2019

Náš Boh nie je hmla

Jedenásta nedeľa v cezročnom období - Najsvätejšej Trojice - C
Náš Boh nie je hmla
Ľubomír Grega 05.06.2019

Sme kresťanmi po Turícach?

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého - C
Sme kresťanmi po Turícach?
Ľubomír Grega 29.05.2019

Parazit nejednoty

Siedma Veľkonočná nedeľa - C
Parazit nejednoty
Ľubomír Grega 22.05.2019

Duch Svätý je náš advokát

Šiesta Veľkonočná nedeľa -C
Duch Svätý je náš advokát
Ľubomír Grega 15.05.2019

Máš rád ľudí?

Piata Veľkonočná nedeľa - C 
Máš rád ľudí?