25.12.2019

Najzraniteľnejší

PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA - SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA - A
Najzraniteľnejší
22.12.2019

Stať sa človekom

Narodenie Pána - 25. decembra - A - vo dne

Stať sa človekom
18.12.2019

Drámy a dary

Štvrtá adventná nedeľa - A
Drámy a dary
11.12.2019

Predstavy a realita

Tretia adventná nedeľa - A
Predstavy a realita
04.12.2019

Snívajme a konajme

Druhá adventná nedeľa - A
Snívajme a konajme