Božia spravodlivosť je milosrdenstvo

Boh sa našich zranených sŕdc dotýka nekonečným milosrdenstvom. Moc rozhrešovať najsmutnejšie delikty človeka zveril pápež misionárom Božieho milosrdenstva. Jedným z nich je aj kapucín DAMIAN MARIAN SZULOWSKI.
Peter Slovák 08.04.2022
Božia spravodlivosť je milosrdenstvo

Túto službu milosrdenstva má do odvolania Damian Szulowski potvrdenú pápežom. Snímka: Erika Litváková

Hneď po kňazskej vysviacke sa miestom pastoračného pôsobenia pre Damiana Mariana Szulowského (49) stala Bratislava. Odvtedy uplynulo šestnásť rokov. Pochádza z Čadce, kde ho spolu s dvomi bratmi rodičia v  jednoduchosti a úprimnosti vychovali vo viere.

O svojej autentickej ceste k duchovnému povolaniu prezrádza: „Ako každý mladý muž som mal svoje sny. Chcel som sa oženiť, z Nemecka si kúpiť ojazdené Porsche Carrera a vychutnávať si život.“

Udalosti, ktoré ho postretli, v jeho živote však zamiešali karty, až si uvedomil, že úspech nespočíva v tom, čo chce on, ale v tom, čo chce Boh. „Keď sa mi v devätnástich rokoch dal osobne spoznať na Taizé stretnutí mládeže vo Viedni, úplne som sa mu vzdal.

Od toho momentu už nasledovala len cesta odumierania sebe. Láska, ktorú som od Boha cítil, bola taká silná, že som bol ochotný zrieknuť sa dvaapolročného vzťahu s dievčaťom, zamestnania, auta, kapely a všetkých svetských úspechov.

Najviac mi imponoval svätý František z Assisi vo svojej úplnej odovzdanosti Kristovi Ukrižovanému, nemajúc nič, len jeho lásku.“

Z REHOĽNÍKA MISIONÁR

Brat Damian definitívne zatvoril dvere za svojím dovtedajším životom 1. decembra 1995 a otvoril nové, k neznámemu dobrodružstvu úplnej slobody a radosti rehoľného života. Táto cesta ho napokon priviedla k ďalšej službe. Od roku 2016 je misionárom Božieho milosrdenstva.

„Považujem za nádherné byť tak blízko Ježiša, keď zachraňuje človeka v jeho biede. Ani si neuvedomujem, ako veľmi Boh zachraňuje v prvom rade mňa a nielen tých, ktorí prídu vznešeného Spasiteľa prosiť o milosť. Pápež prorocky uvidel túto potrebu v Cirkvi a zveril nám, nehodným hriešnikom, moc rozhrešovať najsmutnejšie delikty vo svete nášho srdca.“

PÁN SI POVOLÁVA

Do tejto špecifickej misionárskej služby sú na celom svete povolaní viacerí duchovne disponovaní kňazi. Na základe návrhov o nich rozhoduje Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie. V súčasnosti je ich viac ako tisíc.

„O tom, kto môže byť misionárom Božieho milosrdenstva, rozhoduje provinciál určitého rehoľného spoločenstva alebo biskup z radov svojich diecéznych kňazov. Túto službu milosrdenstva máme do odvolania potvrdenú pápežom.

Koľko je aktuálne na Slovensku misionárov Božieho milosrdenstva, neviem, lebo za tých pár rokov sa to menilo. U nás sme štyria kapucíni – bratia Félix Ján Tkáč, Jakub Rafael Patay, František Dezider Alberty a ja.“

Misionári Božieho milosrdenstva sú predovšetkým jeho ohlasovateľmi. K duchovným prioritám ich poslania patrí zvestovať, že Božie milosrdenstvo je nad všetkým, čím by človek mohol Pána uraziť.

DAJME SA UZDRAVIŤ

„V prvom rade je dôležité mať ku každému kajúcnikovi načúvajúce srdce. Vzbudzovať u neho ľútosť v dôvere, že Boh prišiel zachrániť človeka a zakryť svojou uzdravujúcou láskou každé zahanbenie. Boh nám vo svojej láske dal najväčší dar, slobodu. No v tejto slobode si nie vždy volíme Boha, takže potom voláme o pomoc, ak ešte vládzeme. A Boh prichádza a prináša nám len jedno... seba! Ak hľadáme čokoľvek iné, zostávame otrokmi. Potrebujeme sa dať uzdraviť od samých seba. Vo večnom ty sa rodí moje ja.“

Niektorí veriaci, hoci túžia zakúsiť Božiu milosť odpustenia, o misionároch Božieho milosrdenstva ani nevedia.

„Najlepšou reklamou je zmierené srdce človeka. No netreba veľa o sebe hovoriť! Každý kňaz má špeciálnu milosť sprostredkovať rozhrešenie a ja sám potrebujem rozhrešenie ako prvý. Každý, kto sa úprimne túži zmieriť s Bohom, vždy nájde jeho milosrdnú tvár v každom kňazovi.“

Misionári Božieho milosrdenstva však môžu rozhrešiť aj od hriechov, za ktorých vykonanie sú dotknuté osoby automaticky exkomunikované.

„Krátko a výstižne: fyzický útok na pápeža, rozhrešenie komplica v hriechu proti šiestemu prikázaniu, zneuctenie Eucharistie, vedomé a dobrovoľné porušenie spovedného tajomstva, vysvätenie biskupa bez mandátu z Ríma a pápež Benedikt XVI. ešte pridáva vyzradenie konkláve.“

VÄČŠIE PRIĽNUTIE K BOHU

Zjavné teda je, že významné miesto v „portfóliu“ Božieho milosrdenstva zohráva sviatosť zmierenia. Ako sa na ňu dobre pripraviť alebo čo pre to urobiť, aby jej účinky boli skutočne lúčmi Ježišovho milosrdenstva, ktoré nás prežiaria?

„Otázka by skôr mala znieť, prečo sa chcem polepšiť. Ak za tým všetkým nie je ešte väčšie priľnutie k Bohu, tak nás ani všetky úprimné a šľachetné úmysly šťastnými neurobia. Je to len akási ľudská spása tu na zemi.“

Boh pozná potreby človeka. Dôležité je nepresviedčať ho, čo je pre nás najlepšie, ale učiť sa započuť, aký má s nami plán.

„Chýba nám vo všetkom Ježiš? Prosme Boha, aby nám dal citlivejšie srdce na jeho blízkosť. Prestaňme sa na seba samých a aj na seba navzájom pozerať sudcovsky. Nikto z nás nemôže byť sudcom, lebo máme málo lásky. Iba Boh je pravý sudca, lebo najviac miluje. Ak ma Boh neodsudzuje, ani ja nemám právo súdiť. Ľudská spravodlivosť je ukrižovaný Kristus. Božia spravodlivosť je milosrdenstvo.“

Brat Damian odporúča, aby sme sa nesnažili pochopiť Božiu lásku, ale ju len jednoducho prijímali a zároveň prosili o milosť túžby po nej. „Nech je naša nábožnosť obrazom našej zaľúbenosti do Pána. Majme sviatostnú vieru. Len Ježiš spasí,“ zdôrazňuje kapucín v službe Božieho milosrdenstva.

SKÚSENOSŤ BOŽEJ LÁSKY

Misionári Božieho milosrdenstva sa však nestretávajú len s ľudskými zlyhaniami, ale predovšetkým s duchovnými povzbudeniami vyplývajúcimi z bezhraničnosti Božieho odpustenia a lásky. Osobnú skúsenosť s tým má aj brat Damian.

„Popri jednej spovedi som sa pýtal Ježiša, či by som mohol milovať tak ako on. Odpovedal, že áno. Tak som naliehal, aby mi povedal, čo pre to mám urobiť. Ešte raz sa ma spýtal, či to naozaj chcem. Odpovedám, pravdaže, chcem, už hovor! Ježiš odpovedá: Dovoľ mi milovať teba. Pozrel som sa do zeme so smútkom, lebo na to, aby som miloval viac, som nemusel urobiť nič. Ale pochopil som, že to nie ja, ale on miluje svojou láskou cezo mňa, keď mu to dovolím. Ešte stále z tejto odpovede žijem a ako šťastný človek si uvedomujem, že Ježiš je môj Pán a jediná Láska!“