Martina Jokelová Ťuchová 05.07.2019

Leto s Andrejom (2.)

Ahoj kamaráti!
je tu druhý diel našej súťaže Leto s Andrejom. Po otvorení článku si môžete stiahnuť nový diel komixu.

Leto s Andrejom (2.)
Mária Bilá 05.07.2019

Vďaka nemu dnes slávime Cyrila a Metoda

Z chudobnej siroty sa postupne vyprofiloval na jednu z najväčších osobností svojho časopriestoru. Postaral sa aj o to, aby sa sviatok svätého Cyrila a Metoda presunul na 5. júla. Presne v ten deň si pripomíname aj výročie jeho smrti, tento rok stopäťdesiate. Štefan Moyses. Jeho životné osudy, osobnosť a vzťah k Cyrilovi a Metodovi nám priblížil rímskokatolícky kňaz Gabriel Brendza.  
Vďaka nemu dnes slávime Cyrila a Metoda
Ján Lauko 04.07.2019

Učitelia majú so žiakmi dobré vzťahy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 19. júna zverejnilo závery medzinárodnej štúdie OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS. Zapojilo sa do nej celkovo 260-tisíc učiteľov z 31 krajín OECD a zo 17 ďalších krajín a regiónov sveta. Medzi zapojenými štátmi bolo i Slovensko, v rámci ktorého sa na štúdii zúčastnilo 181 škôl s 3 046 učiteľmi, vyučujúcimi na druhom stupni základných škôl a nižšom stupni osemročných gymnázií, a 180 riaditeľov škôl.
Učitelia majú so žiakmi dobré vzťahy
Mária Bilá 04.07.2019

Sväté omše majú na družstve aj v kaštieli

Malá farnosť, ktorá v sebe ukrýva veľký príbeh. Poďte s nami nakuknúť do obce Svinica, kde prvým farárom bol Štefan Bečaver – kňaz, ktorý sa obetoval pre rumunských vojakov; či do dediny Bidovce, kde sa omše slúžia v budove bývalého družstva. 
Sväté omše majú na družstve aj v kaštieli
Milan Hudaček SJ 04.07.2019

Do Levoče putujú pešky aj na bicykli

Keď sa v roku 2000 po skončení Svetového dňa mládeže v Ríme vrátili slovenskí jezuiti domov z pešieho putovania s mladými po kraji svätého Františka Assiského, zrodil sa nápad uskutočniť myšlienku putovných obnov aj na Slovensku.  
Do Levoče putujú pešky aj na bicykli