Reportáž

Jana Víznerová 02.08.2022

Šťastnú cestu, pútnik

Výzva? Skúška? Objavovanie dna svojich síl či toho, kto som? Paleta motívov viedla slovenských pútnikov na dvanásťdňovú cyklopúť, ktorá sa začala v magickej Fatime a vyvrcholila v legendárnom Santiagu de Compostela.
Šťastnú cestu, pútnik
Ján Lauko 20.07.2022

Močenok si už zobrať nedáme

Farnosť spätá so známym festivalom kresťanského divadla má aj okrem neho čo ponúknuť. Cyrilo-metodský základ a okrem vierozvestcov sú zárukou bohatého duchovného i spoločenského života aj svätí Gorazd a Kliment.
Močenok si už zobrať nedáme
Lenka Piatrov Horáková 14.07.2022

Deti tu vnímajú, aký je Boh úžasný

V popradskom saleziánskom oratóriu je rušno. Prípravy na tábor finišujú. Nacvičujú sa scénky, maľujú kulisy, vládne dobrá nálada. Hoci o pár dní všetko vypukne, práce je stále dosť.
Deti tu vnímajú, aký je Boh úžasný
Miroslava Gromanová 07.07.2022

Iskra starostlivej Matkinej lásky

Gaboltov. Pútnické miesto je známe úctou k Panne Márii Karmelskej, ktorú vo farnosti šíria a ohlasujú redemptoristi. Očarí každého, kto prechádza malebným bardejovským krajom.
Iskra starostlivej Matkinej lásky
Zuzana Szakácsová 29.06.2022

Selce oslavujú osemsto rokov

Farnosť v lone krásnej stredoslovenskej prírody píše dejiny úcty k sv. Cyrilovi a Metodovi. Farníci tu vedú čulý komunitný, duchovný aj spoločenský život.
Selce oslavujú osemsto rokov