Reportáž

Lívia Dvorská 13.11.2023

Niečo dobré v tebe je, musíme to nájsť

Sú miesta, kde býva zlo koncentrované viac než inde. Nápravné zariadenia, reedukačné a diagnostické ústavy či väznice. „Aj keď si vo väznici, si stvorený na Boží obraz,“ hovorieva problémovej mládeži i dospelým don Juraj Malý, SDB.
Niečo dobré v tebe je, musíme to nájsť
Marián Špacai 30.10.2023

Ťažké kauzy riešia v pokojnej atmosfére

V každej diecéze zriaďuje biskup tribunál, ktorý mu pomáha vo výkone súdnej moci. Cirkevné súdy na Slovensku sa v drvivej väčšine zaoberajú kauzami neplatnosti manželstiev.
Ťažké kauzy riešia v pokojnej atmosfére
Miroslava Gromanová 30.10.2023

Ako získať titul Božieho služobníka

Svätí sa nestávajú svätými zo dňa na deň. Rovnako ako na svojej svätosti pracovali po celý život, aj proces kanonizácie potrebuje čas a má svoju postupnosť.
Ako získať titul Božieho služobníka
Pavol Kall 23.10.2023

Malé veci robíme pre radosť zo života

Cieľom našej reportáže je tentoraz podtatranská farnosť Hozelec, ktorej sídlo bolo v roku 2007 preložené z vedľajších Šváboviec. V októbri tu každoročne slávia odpust ku cti Panny Márie Ružencovej.
Malé veci robíme pre radosť zo života
Miroslava Gromanová 16.10.2023

Technológia má slúžiť a prinášať dobro

Štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave je prvým krokom k možnosti venovať sa moderným technológiám profesionálne. O názory, poznatky, ale aj úspechy študentov sa s nami podelil profesor Roman Ďurikovič a docent Martin Takáč z katedry aplikovanej informatiky.
Technológia má slúžiť a prinášať dobro