Reportáž

Peter Slovák 28.09.2021

Ich ochrancom je nebeský duchovný rytier

Patrocínium chrámu sv. Michala, archanjela, sa v slovenských farnostiach objavuje pomerne často. Katolícke noviny zavítali do jednej z nich. V Zlatých Moravciach nahliadli do života farskej komunity a pod gesciou farára farnosti PETRA ŠTÁLNIKA (40) čo-to poodkryli z jej spirituality.
Ich ochrancom je nebeský duchovný rytier
Ján Lauko, Peter Slovák 24.09.2021

Pútnici prichádzali zo všetkých kútov

Medzi pútnikmi sme stretli ľudí z celého Slovenska. Boli medzi nimi rodiny, mladí, starší, zdravotne postihnutí, ale aj takí, ktorí prišli individuálne. Všetkých spájala túžba stretnúť naživo Svätého Otca a pozdraviť ho.
Pútnici prichádzali zo všetkých kútov
Anna Stankayová 23.09.2021

Keď sa spovedáme, v nebi je oslava

Pápež František viedol v utorok 14. septembra na košickom štadióne Lokomotíva dialóg s mladými. Počas hodinového programu sršal energiou a dobrou náladou. V príhovore vtipkoval o telenovelách i kňazoch inkvizítoroch, čo v 20-tisícovom dave vyvolalo nadšenie.

Keď sa spovedáme, v nebi je oslava
Mladí mali od stretnutia veľké očakávania
Anna Stankayová 22.09.2021

Svätý Otče, vitajte, požehnanie nám dajte

Svätý Otec strávil tretí deň apoštolskej cesty na východe Slovenska. V utorok 14. septembra sa predpoludním pri gréckokatolíckej Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho prihovoril v homílii 40-tisícovému davu pred prešovskou Mestskou športovou halou. 
Svätý Otče, vitajte, požehnanie nám dajte