Očakávame hojnú účasť mládeže a početné procesie

Radoslav Matejov 28.06.2018
Očakávame hojnú účasť mládeže a početné procesie

Očakávame hojnú účasť mládeže a početné procesie

Levoča aj tento rok privíta tisíce pútnikov. Hlavná púť na Mariánskej hore bude 7. – 8. júla. Bazilika Návštevy Panny Márie žije v týchto dňoch prípravami na túto udalosť, o ktorej nám viac porozprával levočský dekan František Dlugoš.

Púť sa koná pri príležitosti sviatku Návštevy Panny Márie, ten však pripadá na 2. júla a liturgický kalendár ho uvádza 31. mája...

Značný počet pútnikov očakávajú organizátori počas celého odpustového týždňa začínajúceho sa sviatkom Sv. Petra a Pavla, apoštolov. Tradične hojná účasť veriacich dlhé roky sprevádza ipsa die – sviatok Návštevy Panny Márie 2. júla.

Sv. Bonaventúra tento deň ako sviatok zaviedol vo svojej františkánskej reholi. Ako záväzný sviatok pre celú Cirkev bol známy od roku 1389. Nový liturgický kalendár určil sviatok Návštevy Panny Márie na 31. mája. Slovensko a Levoča však majú už od 16. storočia výnimku a môžu tento sviatok sláviť 2. júla. Hlavná púť na Mariánsku horu však musí byť buď v tento deň alebo najbližšiu nedeľu po 2. júli.

Na čo sa sústredíte pri príprave tohto podujatia?

Predstavitelia levočskej samosprávy, okresných štátnych inštitúcií a rímskokatolíckeho farského úradu na úvodnom stretnutí prediskutovali kľúčové otázky príprav i priebehu tohtoročnej hlavnej púte pripadajúcej na 7. – 8. júla. Dominantný je duchovný ráz podujatia, no rovnako závažné sú praktické záležitosti. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj teraz máme k dispozícii takmer dvesto obetavých usporiadateľov, ktorí pripravia celý areál levočskej svätyne na dobrovoľných brigádach. Spolupracujeme s políciou, zdravotníkmi a technickým personálom zabezpečujúcim odborný servis (ozvučenie, elektrické rozvody, vodné zdroje). 

Koľko veriacich očakávate a čím si vysvetľujete obľubu tohto miesta?

Vychádzajúc zo skúseností predchádzajúcich pútí a najmä z aktuálneho záujmu veriacich zo všetkých regiónov Slovenska, organizátori očakávajú hojnú účasť mládeže, početné procesie, značné množstvo modlitbových prosieb a úmyslov. Dlhoročný je taktiež záujem pútnikov o svätú spoveď na Mariánskej hore. Sviatosť zmierenia, ktorú mnohí veriaci vnímajú práve v tejto milostiplnej mariánskej svätyni ako výnimočnú, bude aj tento rok od soboty 7. júla do skončenia púte postupne vysluhovať dvesto kňazov.

Čo by ste vyzdvihli z programu púte, čo môže osloviť mladšie generácie, čo rodiny a či starších pútnikov?

Hlavným celebrantom slávnostnej odpustovej svätej omše v nedeľu 8. júla bude emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard Ludwig Müller, blízky priateľ zosnulého kardinála Meisnera. Práve tento veľký priaznivec Panny Márie, ktorý levočskú horu päťkrát navštívil, odporučil kardinálovi Müllerovi, aby prišiel na hlavnú púť, čo sa vďaka Pánu Bohu onedlho stane. V programe tohtoročnej púte môže byť pre pútnikov príťažlivá polnočná pontifikálna svätá omša, ktorej predsedá pomocný košický biskup Marek Forgáč, generačne blízky mládeži aj koncelebrujúcim novokňazom. Ani tohto roku nebude chýbať nočná eucharistická poklona, pobožnosť krížovej cesty a modlitba posvätného ruženca v nedeľu ráno.

Seniorom môžem odporúčať účasť na púti vo štvrtok 12. júla. Celodenný program zohľadňuje práve túto vekovú kategóriu pútnikov. Generálny riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák prednesie úvodnú katechézu. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bude rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik. Po bohoslužbe budú už tradičné dialógy s otcom biskupom. Púť sa skončí pobožnosťou krížovej cesty.