Komentár

Juraj Tóth 26.11.2019

Ach, tie ženy...

Muži, chýba nám skutočná úcta k ženám. Na verejnosti chýbajú formálne prejavy úcty vo forme galantnosti a džentlmenstva. Ale zvlášť nám chýba vnútorná úcta a láska k našim ženám, všetkým starým mamám, mamám, dcéram. Táto vnútorná úcta od nás mužov vyžaduje námahu, nielen príležitostnú. A takáto dispozícia srdca nás aj niečo stojí, niekedy aj bolí.
Ach, tie ženy...
Tibor Macák 19.11.2019

Výzva priestupného roka

„Velká je zem, šplouchá na ní voda, co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda,“ spieva v svojej piesni český pesničkár a bývalý disident Jaroslav Hutka.
Výzva priestupného roka
Martin Kramara 12.11.2019

Čo máme, nie je samozrejmé

V nedeľu na obed po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec oznámil svoje odhodlanie navštíviť Južný Sudán. Pri tejto správe sa mi vynorili zábery spred pol roka, na ktorých si František kľakol a pobozkal nohy sudánskych predstaviteľov. Tí vtedy prišli do Vatikánu na duchovnú obnovu, ktorej cieľom bolo sprostredkovať ich zmierenie.
Čo máme, nie je samozrejmé
Jozef Kozák 05.11.2019

Na čo sa hodíš?

Pár dní pred Misijnou nedeľou som sa ozval jednému zo slovenských misionárov. Zoznámili sme sa pred rokmi, keď navštívil farnosť, kde som pôsobil.
Na čo sa hodíš?
Ľudovít Malík 29.10.2019

Získali sme slobodu

O niekoľko dní si pripomenieme 30. výročie nežnej revolúcie. Socialistické zriadenie so svojím totalitným a jediným správnym myslením a konaním padlo. Ľudia sa nadýchli slobody, samozrejme, aj s oveľa väčšou osobnou zodpovednosťou, i keď sa to nie vždy musí tak javiť.
Získali sme slobodu