Vatikán

VN SK 02.09.2019

Pokorná štedrosť

V nedeľu 1. septembra bolo poludňajšie stretnutie so Svätým Otcom vo Vatikáne pri modlitbe Anjel Pána plné prekvapení. Hlavným z nich bolo oznámenie menovania 13 nových kardinálov.
Pokorná štedrosť
VN SK 29.08.2019

Ježiš nás vyzýva uzdravovať

Na generálnej audiencii v stredu 28. augusta Svätý Otec pokračoval siedmou katechézou o Skutkoch apoštolov, tentoraz hovoril o pasáži z piatej kapitoly o uzdravení chromého. Pripomenul veľkú pozornosť Cirkvi k chorým ľuďom, ako aj jej úlohu „poľnej nemocnice“.
Ježiš nás vyzýva uzdravovať
VN SK 26.08.2019

Nesmieme byť turistami v Cirkvi

Svätý Otec František sa v stredu 21. augusta stretol s pútnikmi a veriacimi na pravidelnej generálnej audiencii. Konala sa v Aule Pavla VI. a pápež v svojej katechéze pokračoval v zamýšľaní sa nad životom prvotnej Cirkvi.
Nesmieme byť turistami v Cirkvi
VN SK 12.08.2019

Buďte stále pripravení

V nedeľu 12. augusta napoludnie na horúcom Námestí sv. Petra všetky pohľady smerovali do okna pápežskej pracovne. Svätý Otec v príhovore predstavil biblické posolstvo 19. cezročnej nedele, vyzývajúce na bdelosť.
Buďte stále pripravení
VN SK 09.08.2019

Vzývajme meno, ktoré zachraňuje

Po júlovej prestávke sa Svätý Otec František opäť začal stretávať s veriacimi na generálnych audienciách. V stredu 7. augusta sa v Aule Pavla VI. stretol s viac ako 10-tisíc pútnikmi a v svojej katechéze o knihe Skutkov apoštolov sa zameral na príbeh o uzdravení chromého žobráka pri chrámovej bráne.
Vzývajme meno, ktoré zachraňuje