Vatikán

VN SK 09.03.2020

Pápež sa modlí za chorých

V nedeľu 8. marca sa Svätý Otec František prihovoril veriacim mimoriadne nie z okna Apoštolského paláca, ale zo Sály bibliotéky cez televízny prenos, ktorý mohli sledovať na veľkoplošných obrazovkách.
Pápež sa modlí za chorých
VN SK 27.02.2020

Postiť sa znamená hľadať podstatu

Na Popolcovú stredu 26. februára pápež František pri generálnej audiencii nepokračoval v cykle katechéz o blahoslavenstvách, ale zameral sa na začínajúce obdobie Veľkého pôstu.
Postiť sa znamená hľadať podstatu
VN SK 24.02.2020

Premôžme logiku nenávisti

Nedeľu 23. februára strávil Svätý Otec František návštevou mesta Bari, kde sa zúčastnil na stretnutí biskupov krajín, ktoré obmýva Stredozemné more. Na záver stretnutia koncelebroval svätú omšu v priestore širokého korza mesta za účasti 60 biskupov a tisícov miestnych veriacich. Pápež František sa pred záverečným požehnaním modlil mariánsku modlitbu Anjel Pána a pred ňou upriamil pozornosť na situáciu v Sýrii.
Premôžme logiku nenávisti
VN CZ 17.02.2020

Zákon musíme žiť

Svätý Otec František sa v nedeľu 16. februára napoludnie pred pravidelnou modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim na Svätopeterskom námestí.
Zákon musíme žiť
VN SK 13.02.2020

Blahoslavení plačúci, lebo budú potešení

V stredu 12. februára sa Svätý Otec František stretol s veriacimi a pútnikmi na pravidelnej generálnej audiencii, ktorá sa konala v Aule Pavla VI. V svojej katechéze komentoval druhé z blahoslavenstiev z Evanjelia podľa Matúša: „Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.“
Blahoslavení plačúci, lebo budú potešení