Vatikán

VN SK 03.01.2019

Nie hltať a hrabať, ale deliť sa a darovať

Pápež František celebroval v noci Narodenia Pána, slávnostnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. V nasledujúcich riadkoch sa prostredníctvom homílie Svätého Otca vyberieme do Betlehema, aby sme objavili tajomstvo Vianoc.
Nie hltať a hrabať, ale deliť sa a darovať
VN SK 13.12.2018

Otče náš je smelou modlitbou

Sviatky Narodenia Pána sa nezadržateľne blížia, ale Svätý Otec František nepoľavuje vo svojom pravidelnom programe. Aj v stredu 12. decembra privítal pútnikov na generálnej audiencii. V katechéze pokračoval v novom cykle venovanom Modlitbe Pána. V druhom pokračovaní sa zameral na jej prosebný aspekt.
Otče náš je smelou modlitbou
VN SK 10.12.2018

Vstúpme na cestu obrátenia

Svätý Otec František sa prihovoril 45-tisíc veriacim pred modlitbou Anjel Pána na Druhú adventnú nedeľu 9. decembra. Námestie sv. Petra už zdobí vianočný smrek a umelecký betlehem, ktorý sochári vytvorili z piesku.
Vstúpme na cestu obrátenia
VN SK 08.12.2018

Pane, nauč ma modliť sa

Na generálnej audiencii 5. decembra v Aule Pavla VI. pápež František začal nový cyklus katechéz, venovaný modlitbe Otče náš. Ježiša predstavil ako muža modlitby a veriacich pozval osobne si vyprosovať o dar modlitby.
Pane, nauč ma modliť sa
VN SK 02.12.2018

Bdejte a modlite sa

Svätý Otec František sa spolu s veriacimi na Svätopeterskom námestí modlil mariánsku modlitbu Anjel Pána na Prvú adventnú nedeľu. V okne jeho pracovne bolo vidieť veľkú sviecu, ktorú zapálil, aby spoločnou prosbou k Bohu vyprosoval mier pre Sýriu. Otvoril tak celosvetovú kampaň Pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi, do ktorej je zapojených 50-tisíc detí v sýrskych mestách postihnutých vojnou.
Bdejte a modlite sa