Vatikán

VN SK 27.07.2020

Hľadajme nebeské kráľovstvo

Na modlitbu Anjel Pána so Svätým Otcom sa v 17. cezročnú nedeľu zhromaždilo na Námestí sv. Petra vo Vatikáne niekoľko stoviek veriacich.
Hľadajme nebeské kráľovstvo
VN SK 14.07.2020

Čítajme Sväté písmo

Na Námestie sv. Petra, dýchajúce letnou horúčavou, prišlo na spoločnú modlitbu so Svätým Otcom v nedeľu 12. júla niekoľko stoviek veriacich.
Čítajme Sväté písmo
VN SK 29.06.2020

Niet pravej lásky bez kríža

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 28. júna pápež František hovoril o evanjeliovej hodnote nezištnosti. Láska k Ježišovi prekonáva čisto osobné záujmy či záujmy vlastného príbuzenstva.
Niet pravej lásky bez kríža
VN SK 22.06.2020

Nestraťme priateľstvo s Bohom

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 21. júna pápež František vyjadril potešenie nad rastúcim počtom pútnikov vo Večnom meste. Na Námestí sv. Petra už bolo niekoľko stoviek ľudí.
Nestraťme priateľstvo s Bohom
VN SK 18.06.2020

Boh ho oslovil, keď skrachoval

Na generálnej audiencii v stredu 17. júna, ktorá sa konala opäť v pápežskej súkromnej bibliotéke, sa Svätý Otec zameral na postavu Mojžiša. Na záver pripomenul aj Deň svedomia.
Boh ho oslovil, keď skrachoval