Vatikán

VN SK 07.09.2020

Klebety sú horšie než Covid

Bratské napomenutie človeka, ktorý pochybil, je cesta na jeho znovuzískanie a zdravá prax v cirkevných spoločenstvách, ktorú treba posilňovať. O týchto témach hovoril Svätý Otec František pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 6. septembra.
Klebety sú horšie než Covid
VN SK 05.09.2020

Solidarita je cestou z krízy

Pri generálnej audiencii v stredu 2. septembra, ktorá sa po prvý raz po šesťmesačnom období pandémie konala za účasti veriacich, sa Svätý Otec zameral v katechéze na postoj solidárnosti inšpirovaný vierou a vyzval svet na novú mentalitu, ktorá pamätá na potreby ostatných.
Solidarita je cestou z krízy
VN SK 03.09.2020

Naša ekonomika ochorela

„Naša ekonomika je chorá“ - upozornil pápež František počas katechézy v rámci generálnej audiencie 26. augusta. Zdôraznil pritom veľkú sociálnu nerovnosť vo svete, ktorá sa pandémiou koronavírusu ešte viac prehĺbila.Katechézu predniesol Svätý Otec opäť prostredníctvom televíznych kamier z pápežskej bibliotéky.
Naša ekonomika ochorela
VN SK 02.09.2020

Generálne audiencie opäť sprístupnia veriacim

Od 2. septembra budú mať veriaci opäť prístup na generálne audiencie Svätého Otca Františka. Konať sa však nebudú na Námestí sv. Petra, ale na Nádvorí sv. Damaza.
Generálne audiencie opäť sprístupnia veriacim
VN SK 27.08.2020

Z krízy by sme mali vyjsť lepší

Uprednostnenie chudobných a čnosť lásky k blížnemu – to bola téma tretej z katechéz Svätého Otca zameraných na problém pandémie. Pri generálnej audiencii 19. augusta vysielanej z bibliotéky Apoštolského paláca pápež František hovoril o uzdravovaní z epidémie vyvolanej vírusmi i z epidémií spôsobených sociálnymi nespravodlivosťami.
Z krízy by sme mali vyjsť lepší