Vatikán

VN SK 27.12.2019

Boh miluje človeka ako prvý a to bezpodmienečne

Svätý Otec František strávil - ako každé Vianoce - slávením svätej omše v noci Narodenia Pána, príhovorom a požehnaním Urbi et orbi - mestu Rímu a svetu; a na sviatok sv. Štefana sa prihovoril veriacim na Svätopeterskom námestí pred modlitbou Anjel Pána.
Boh miluje človeka ako prvý a to bezpodmienečne
VN SK 09.12.2019

Láska nie je trofej

Pri modlitbe Anjel Pána v Druhú adventnú nedeľu 8. decembra sa pápež František zameral na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá sa tento rok prenáša na nasledujúci deň. Vyzval tiež na modlitbu za úspech rokovaní na ukončenie vojny na Ukrajine a spomenul blahorečenie v Guatemale.
Láska nie je trofej
VN SK 05.12.2019

Ak sa rozhodnete pre Krista, nemôžete hľadať veštcov

Svätý Otec František ani v tomto adventnom čase nevynechal pravidelné stredajšie stretnutie s veriacimi na Svätopeterskom námestí. V svojej katechéze pokračoval v téme Skutkov apoštolov, konkrétne hovoril o Pavlovom pôsobení v Efeze.
Ak sa rozhodnete pre Krista, nemôžete hľadať veštcov
VN SK 18.11.2019

Nádej je v Bohu

V nedeľu 17. novembra, ktorá bola tridsiatou treťou v Cezročnom období, Cirkev slávila 3. svetový deň chudobných.
Nádej je v Bohu
VN SK 14.11.2019

Laici sú dôležití pri šírení viery

Generálna audiencia Svätého Otca Františka v stredu 13. novembra sa konala na dvoch miestach - v Aule Pavla VI. a na Námestí sv. Petra. Téma Skutkov apoštolov bola obsahom pápežovej katechézy.
Laici sú dôležití pri šírení viery