Vatikán

VN SK 28.10.2019

Vyjdime zo seba samých

Ako každú nedeľu, aj 27. októbra sa Svätý Otec František modlil s veriacimi na Svätopeterskom námestí poludňajšiu mariánsku modlitbu Anjel Pána.
Vyjdime zo seba samých
VN SK 24.10.2019

Cirkev je vždy otvorená všetkým

Svätý Otec František sa v stredu 23. októbra stretol s pútnikmi z celého sveta na pravidelnej generálnej audiencii. V svojej katechéze pokračoval v téme Skutkov apoštolov, konkrétne o prvom koncile v dejinách Cirkvi.
Cirkev je vždy otvorená všetkým
VN SK 20.10.2019

Každý pokrstený je misionár

Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev v misii vo svete – to je názov posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2019, ktorý sa slávi v nedeľu 20. októbra.
Každý pokrstený je misionár
VN SK 17.10.2019

Nebuďme prekážkou na stretnutie s Bohom

Svätý Otec František na pravidelnej stredajšej audiencii privítal na Svätopeterskom námestí skoro 20-tisíc veriacich z celého sveta. Prítomným ponúkol už dvanáste pokračovanie katechéz o Skutkoch apoštolov.
Nebuďme prekážkou na stretnutie s Bohom
VN SK 14.10.2019

Buďme láskavými svetlami medzi temnotami sveta

Svätý Otec František v nedeľu 13. októbra celebroval na Námestí sv. Petra svätú omšu, počas ktorej vyhlásil za svätých päť svedkov viery. Na slávnosti sa zúčastnilo 50-tisíc veriacich.
Buďme láskavými svetlami medzi temnotami sveta