Vatikán

VN SK 28.05.2020

Modlitba priťahuje Božiu moc

Generálne audiencie Svätého Otca Františka sa stále konajú v Sále bibliotéky Apoštolského paláca. Kedy sa budú konať v inom priestore a spolu s veriacimi, zatiaľ nie je známe. Pápež ale aj v stredu 27. mája pokračoval v cykle katechéz o modlitbe. Tentoraz na tému modlitba spravodlivých.
Modlitba priťahuje Božiu moc
VN SK 25.05.2020

Ježiš je stále s nami

Svätý Otec František sa aj na 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája prihovoril veriacim pred poludňajšou modlitbou Regina caeli – Raduj sa, nebies Kráľovná – cez médiá zo Sály bibliotéky Apoštolského paláca.
Ježiš je stále s nami
VN SK 21.05.2020

Život treba vždy brániť

Napriek tomu, že Vatikán je už otvorený pre veriacich, Svätý Otec sa s nimi nestretáva. Aj generálne audiencie sa preto stále konajú v Sále bibliotéky v apoštolskom paláci. V stredu 20. mája pápež František pokračoval v cykle katechéz o modlitbe a tentoraz sa sústredil na odpoveď človeka na nádherný Boží dar stvorenia: úžas a chválu.
Život treba vždy brániť
VN SK 14.05.2020

Boh je nenávidený, ale nepozná nenávisť

Svätý Otec František sa v stredu 13. mája prihovoril veriacim na generálnej audiencii opäť v živom prenose z bibliotéky Apoštolského paláca. Pokračoval v cykle katechéz o modlitbe druhou časťou, ktorej dal názov Modlitba kresťana.
Boh je nenávidený, ale nepozná nenávisť
VN SK 04.05.2020

Boh nič nenatíska

Na 4. veľkonočnú nedeľu 3. mája pápež František v poludňajšom príhovore pripomenul 57. svetový deň modlitby za duchovné povolania.
Boh nič nenatíska