Vatikán

VN SK 27.01.2020

Dobrá zvesť mení srdcia

Pri poludňajšom stretnutí s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 26. januára pápež František v súvislosti s Nedeľou Božieho slova vyzval veriacich na nasledovanie prvých učeníkov na ceste obrátenia a kráčania v Ježišových stopách, aby ohlasovaním jeho dobrej zvesti ponúkali nádej všetkým, čo po nej smädia.
Dobrá zvesť mení srdcia
VN SK 23.01.2020

Pohostinnosť je dôležitá ekumenická čnosť

Generálnu audienciu v stredu 22. januára Svätý Otec František venoval téme pohostinnosti, predovšetkým medzi rôznymi vierovyznaniami v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Pápež tiež zablahoželal ázijským krajinám k blížiacemu sa lunárnemu novému roku.
Pohostinnosť je dôležitá ekumenická čnosť
VN PL 02.01.2020

Boh ustavične mení históriu

Svätý Otec František v záverečný deň roka 2019 viedol v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne ďakovnú pobožnosť. Prvé vešpery zo Slávnosti Panny Márie Bohorodičky boli spojené s eucharistickou poklonou, so spevom Teba, Bože, chválime a s požehnaním Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. V svojom príhovore sa pápež osobitne zameral na mesto Rím a jeho obyvateľov.
Boh ustavične mení históriu
VN SK 02.01.2020

Žene je vlastné brať si život k srdcu

Na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 1. januára predsedal pápež František eucharistickému sláveniu v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Novoročný sviatok sa zároveň slávil ako 53. svetový deň pokoja.
Žene je vlastné brať si život k srdcu
VN SK 01.01.2020

Svet nepotrebuje prázdne slová, ale svedkov

Pokoj ako cesta nádeje: dialóg, zmierenie a ekologické obrátenie“ – tak znie názov posolstva pápeža Františka na Svetový deň pokoja 2020. V poradí 53. svetový deň pokoja sa slávil v prvý deň kalendárneho roka.
Svet nepotrebuje prázdne slová, ale svedkov