Vatikán

VN SK 02.12.2018

Bdejte a modlite sa

Svätý Otec František sa spolu s veriacimi na Svätopeterskom námestí modlil mariánsku modlitbu Anjel Pána na Prvú adventnú nedeľu. V okne jeho pracovne bolo vidieť veľkú sviecu, ktorú zapálil, aby spoločnou prosbou k Bohu vyprosoval mier pre Sýriu. Otvoril tak celosvetovú kampaň Pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi, do ktorej je zapojených 50-tisíc detí v sýrskych mestách postihnutých vojnou.
Bdejte a modlite sa
VN SK 01.12.2018

Sväté túžby sú zárodkom nového života

Pri poslednej generálnej audiencii tohto liturgického roka 28. novembra pápež František v katechéze hovoril na tému: Nový zákon v Kristovi a túžby podľa Ducha. Uzavrel tak svoj niekoľkomesačný cyklus venovaný prikázaniam Desatora.
Sväté túžby sú zárodkom nového života
VN SK 26.11.2018

Kristus je Kráľom kráľovstva lásky

Svätý Otec František sa v Nedeľu Krista Kráľa modlil spolu s veriacimi na Námestí sv. Petra mariánsku modlitbu Anjel Pána. Vo svojej katechéze v súvislosti so slávnosťou Krista Kráľa zdôraznil, že život stvorenstva smeruje ku „konečnému zjaveniu Krista, Pána dejín a celého stvoreného sveta".
Kristus je Kráľom kráľovstva lásky
VN SK 22.11.2018

Iba Božie milosrdenstvo dokáže uzdraviť

Generálna audiencia v stredu 21. novembra sa konala na Svätopeterskom námestí. Zúčastnilo sa na nej približne 18-tisíc veriacich z celého sveta. Svätý Otec František pokračoval v sérii katechéz o Desatore, tentoraz sa venoval posledným dvom prikázaniam: Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho a Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.
Iba Božie milosrdenstvo dokáže uzdraviť
VN SK 19.11.2018

Nikto neujde pred posledným súdom

Svätý Otec František sa v nedeľu 18. novembra modlil spoločne s veriacimi na Svätopeterskom námestí poludňajšiu modlitbu Anjel Pána.
Nikto neujde pred posledným súdom