Číslo 40/2018

Číslo 40/2018

Najnovšie Katolícke noviny sa zameriavajú na sviatok svätého Františka z Assisi a jeho prechod z pozemského putovania do nebeskej vlasti. Z okružného listu brata Eliáša, ktorý už za života svätého Františka a z jeho vôle viedol organizačne celý rád, sa dozvedáme aj o presnom čase úmrtia. Bolo to v nedeľu 4. októbra v prvú nočnú hodinu.

Predstavujú rímskokatolícku farnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach, ktorá každoročne zažíva 7. októbra odpustovú slávnosť. Na veľkú mariánsku púť prichádza minimálne 8 000 až 10 000 pútnikov. Patrocínium farnosti, bohatá história a milostivý obraz Panny Márie Obišovskej robia z obce na východe Slovenska vyhľadávané miesto mnohých mariánskych ctiteľov.

Mapujú najdôležitejšie okamihy apoštolskej návštevy pápeža Františka v Pobaltí. Lotyšsko patrí medzi krajiny, kde sú katolíci menšinou. Väčšina obyvateľstva patrí do Evanjelickej alebo Pravoslávnej cirkvi. V Estónsku sa však mnohí označujú za ľudí bez vyznania.

Približujú život a odkaz svätej Faustíny Kowalskej. Cirkevný kalendár uvádza 5. októbra liturgickú spomienku známej poľskej mystičky. Tento rok si v ten istý deň pripomíname aj 80. výročie jej úmrtia. Katolícke noviny sa pri tejto príležitosti rozprávajú so sestrou Janou Máriou z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva; z kláštora v Nižnom Hrušove, ktorý bol prvým sídlom tejto kongregácie u nás.

Odpovedajú na čitateľskú otázku, ako si majú manželia vytvoriť zdravý priestor na spolunažívanie so svokrovcami. Aj pri výchove detí platí, že manželia by mali byť prví, ktorí si všetky záležitosti spoločne komunikujú a hľadajú vzájomnú dohodu pre spoločné dobro.

Približujú misie bratov z fraternity františkánskej obnovy v newyorskom Bronxe. Fraternita františkánskych frátrov obnovy vznikla v roku 1987, keď sa osem kapucínov rozhodlo odísť zo svojej komunity a žiť radikálnejšie život podľa evanjelia a podľa pôvodného zámeru sv. Františka. V súčasnosti tvorí ich komunitu šesťdesiat bratov v šiestich kláštoroch v New Yorku, z toho tri sú v Bronxe.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU