Číslo 42/2018

Číslo 42/2018

Najnovšie Katolícke noviny predstavujú Máriino fiat ako slovo, ktoré zmenilo a tvorí dejiny. Z jedinečného rozhovoru, ktorý zachytáva Evanjelium podľa Lukáša, sa otvára príchod Boha k nám. Boh vyzdvihuje mladú židovskú dievčinu. Pozýva ju, aby nosila „Syna Najvyššieho“ pod srdcom. Panna Mária nemyslí na minulosť ani na budúcnosť, ale v prítomnej chvíli hovorí: „ÁNO.“

Zameriavajú sa na 40. výročie zvolenia prvého slovanského pápeža - Jána Pavla II. Rok 1978 bol pre Cirkev mimoriadne turbulentný. Zažila smrť dvoch pontifikov, dve konkláve a voľbu prvého slovanského pápeža, ktorý navyše pochádzal z východného bloku. Práve zvolenie krakovského arcibiskupa, kardinála Karola Wojtyłu za hlavu Katolíckej cirkvi prinieslo silný impulz pre spoločensko-politické zmeny v Európe v nasledujúcom desaťročí.

reportáži pozývajú na návštevu ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej pri Prešove. Na Slovensku bola prvá. Ružencová záhrada vo Vyšnej Šebastovej láka pútnikov celoročne, no teraz, v októbri, ktorý je zasvätený Panne Márii Ružencovej, o to viac.

Približujú osobnosť Pavla VI., ktorého v nedeľu 14. októbra pápež František vyhlásil za svätého. Osud Pavla VI. bol zvláštny. Najprv bol kritizovaný, potom ho napádali a nakoniec na neho jednoducho zabudli. Bol bez veľkých rečí odstavený a označený štipľavými definíciami ako „Pápež pochybnosti“, „Hamlet“, „Pavol Smutný“. Keď sa však pozrieme na jeho osobu s historickou prísnosťou, ukazuje sa, že Pavol VI. bol niekým úplne iným. Napríklad ako prvý pápež 20. storočia prekročil talianske hranice.

Vysvetľujú, za akých podmienok môže laik nosiť sväté prijímanie chorému. Už od 3. storočia sa rozvíja hierarchia služieb v Cirkvi, v ktorej popri biskupoch, kňazoch a diakonoch existovali aj ostiari, exorcisti, lektori a akolyti, ktorí plnili rôzne úlohy. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že boli pomocníkmi biskupa či kňaza pri bohoslužbách. Popri diakonoch to boli práve akolyti, ktorí zanášali Eucharistiu neprítomným na slávení, zvlášť vyznávačom, ktorí boli pre vieru v Krista vo väzení, ako to dosvedčuje aj starobylý kult mučeníka svätého Tarzícia.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU.