Číslo 46/2018

Číslo 46/2018

Najnovšie Katolícke noviny približujú udalosti, ktoré pred sto rokmi 3. novembra viedli k zbúraniu mariánskeho stĺpa na Staromestskom námestí v Prahe.

Venujú sa téme manželskej vernosti; ide o krásnu a zároveň náročnú výzvu budovať Božie kráľovstvo prostredníctvom sviatosti manželstva. V súčasnosti je však otázka manželskej vernosti veľmi pálivá. Sme svedkami toho, že viac ako polovica manželstiev sa rozpadáva. V spoločnosti sa uvažuje o rozličných príčinách tohto javu, najčastejšie sa poukazuje na ekonomické faktory. Najnovšie pozorujeme trend rozvody bagatelizovať.

Rozprávajú sa s Jaroslavom Slaným, dekanom Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý tvrdí, že starostlivosť o núdzneho človeka je posvätná vec. „S kresťanstvom sa všetko úplne zmenilo - i ten posledný žobrák dostal svoju nekonečnú dôstojnosť pred Bohom,“ vysvetľuje Jaroslav Slaný.

Prinášajú aj rozhovor s obľúbenou slovenskou speváčkou Simou Martausovou, ktorá sa netají svojím vzťahom k Bohu. Hudbou, ktorú tvorí, si vie získať všetky generácie. „Pre mňa je najoverenejší recept na radosť – vďačnosť. Keď si uvedomujem, za koľko vecí vo svojom živote môžem byť vďačná, nedávam svojim myšlienkam priestor trápiť sa nad vecami, ktoré idú inak, ako by som si predstavovala,“ prezrádza Sima Martausová v rozhovore.

Predstavujú internetovú stránku Apsida, ktorá prináša informácie o stredovekých kostolíkoch. Stránku spustili Štefan a Alexandra Podolinskí pred desiatimi rokmi. Vtedy ešte kamaráti zo saleziánskych stretiek spoločne chodili po výletoch a fotili unikátne stavby. Dnes sú manželmi a ich stránka má skoro dva milióny kliknutí.  

Približujú zážitky slovenských jezuitov a dobrovoľníkov z Misie India, ktorá má pokračovanie v projekte Cesta domov. Pred desiatimi rokmi sa z túžby naplniť misijné poslanie jezuitskej rehole začala Misia India. Štyri skupiny dobrovoľníkov v rámci nej putovali do Indie, kde pomohli vybudovať jezuitskú misiu v Manvi v indickom štáte Karnataka. Okrem toho sa z Misie India zrodilo aj občianske združenie Cesta domov.

Odpovedajú na otázku čitateľky, ako motivovať manželského partnera k návštevám chrámu. Prežívanie viery je však bytostne osobné. Nie je pravidlom, že budeme v každej situácii rovnako prežívať vzťah s Bohom. Je ale možné vždy prosiť o jednotu viery so svojím manželom.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU