Číslo 49/2018

Číslo 49/2018

Najnovšie Katolícke noviny ponúkajú reportáž z Trnavej Hory, kde sa 24. novembra stretli železničiari z celého Slovenska, aby oslávili sviatok svojej patrónky – svätej Kataríny Alexandrijskej.

Predstavujú kňaza biblistu Ľubomíra Majtána, ktorý pripravoval počas celého uplynulého liturgického roka homílie do obľúbenej prílohy Katolíckych novín - Deň Pána.

Prinášajú druhú časť adventnej duchovnej obnovy s blahoslavenou Annou Kolesárovou pod titulkom: Láska prichádza ako radosť. Anna Kolesárová svojím životným nastavením - radšej zomrieť, ako zhrešiť - vydala dôkaz, že jej vnútro je naplnené Bohom a radosť čistého srdca si nechce dať vziať ani za cenu života. 

Rozprávajú sa so židovským pisárom Avrahamom Borshevským, ktorý na otázku, aký je význam ručného prepisovania biblických textov, odpovedá: „Je to zákon. Keď otvoríte hebrejskú Bibliu, je tam napísané, že ide o posvätný text. A napríklad v Knihe Deuteronómium je vyslovene príkaz napísať zvitky Tóry a my ho napĺňame. Čiže nejde o tradíciu, ale o zákon.“

Prinášajú aj rozhovor s kňazom Jánom Dubeckým, ktorý pôsobí ako kaplán v Horskej záchrannej službe. Keďže sa do hôr zamiloval už ako malý chlapec, ponuku na túto pastoráciu prijal s radosťou a dnes je na Slovensku jediný duchovný poverený touto špecifickou službou. 

Uverejňujú recenziu na knihu rozhovorov pápeža Františka a kňaza Marca Pozzu o modlitbe Zdravas’, Mária, ktorá aktuálne vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Knižné dielo zjasňuje pohľad na známu katolícku modlitbu i na Pannu Máriu.  

Katolícke noviny pozývajú svojich čitateľov pripraviť tento rok jeden darček naviac pre deti v Afrike. Pápežské misijné diela na Slovensku podporujú dve centrá, ktoré sa starajú o deti ulice v Rwande, a dve školy pre chudobné deti v Ugande. Na ich činnosť môžete prispieť finančným darom v rámci kampane Darček naviac. 

V seriáli Adventné putovanie literatúrou si môžete prečítať básne o Advente z pera Pavla Országha Hviezdoslava a Jozefa Gašparíka-Leštinského.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU