Dvojčíslo 51 - 52

Dvojčíslo 51 - 52

Najnovšie Katolícke noviny vychádzajú ako sviatočné dvojčíslo na 64 stranách; spolu so samostatnou 24-stranovou magazínovou prílohou Vianoce a nástenným kalendárom na rok 2019

Prinášajú úvodný sviatočný príhovor z pera banskobystrického biskupa Mariána Chovanca pod titulkom: Dobrota by mala z nás žiariť do okolia. Vianoce sú mimoriadne sviatky. Všetci ich oslavujú – veriaci aj neveriaci, hoci každý inak.

Vianočné Katolícke noviny sa rozprávajú s bratislavským arcibiskupom metropolitom Stanislavom Zvolenským pri príležitosti jeho 60. narodenín aj o jeho fascinácii posvätnom, náročnej ceste ku kňazskej vysviacke i spôsobe relaxu.

Prinášajú tiež rozhovor s talianskym kňazom Marcom Pozzom, ktorý je autorom dvoch kníh rozhovor s pápežom Františkom - jedna sa venuje modlitbe Otče náš a druhá modlitbe Zdravas´, Mária. Obe publikácie vyšli v slovenskom preklade v Spolku svätého Vojtecha.

Predstavujú obrovský význam spevu kalendy, ktorá oznamuje narodenie Ježiša. Každý rok, keď vo vianočnú noc pozeráme prenos slávenia z Baziliky sv. Petra vo Vatikáne, ešte pred samotnou svätou omšou zaznieva krásny latinský spev kalendy. Jej text je formálnym oznámením Kristovho narodenia. Aj pápež počúva toto slávnostné vyhlásenie a po ňom odhalí a incenzuje sochu malého Ježiša v jasliach. A práve toto je moment, ktorým sa začína oslava Vianoc a pápež celebruje svätú omšu v noci Narodenia Pána. 

Približujú sviatočnú vianočnú liturgiu. Boh sa stal nepatrným a človek sa k nemu ochotne skláňa. I nám sa opäť naskytá počúvanie evanjelií o Ježišovom narodení. Odkryme pár inšpiratívnych podnetov z vianočných evanjelií Svätej vianočnej noci a dňa, ktoré nám pomáhajú žasnúť nad Božou preferenciou a ľudskou ochotou.

Vysvetľujú, prečo by sme nemali zabaliť svoj život do pozlátky. Zovšadiaľ počúvame o rozprávkovo krásnych Vianociach. Pribúda ozdôb a svetiel a svet sa skutočne mení na pestrofarebnú krajinu. Pravé Vianoce sú však viac ako len vytvorenie a zažitie rozprávkovej atmosféry.

Spomínajú na českého kardinála Josefa Berana; od jeho narodenia uplynie už 130 rokov. Jedna z najvýznamnejších osobností Cirkvi v 20. storočí a modernej československej histórie prežila nacistický koncentračný tábor i komunistickú internáciu.

Zameriavajú sa na projekt, na začiatku ktorého bola túžba siedmačky Hany potešiť vianočnými pohľadnicami seniorov v miestnom domove dôchodcov. Postupne sa však idea rozrástla do projektu Vianočná pošta. Zapojilo sa doň 11 101 dobrovoľníkov, ktorí poslali viac než 22 000 personalizovaných pohľadníc dôchodcom po celom Slovensku. 

Listujú v archíve Katolíckych novín a uverejňujú úryvky z článkov, vinšov a básní, ktoré na ich stránkach vychádzali v minulosti.

Ponúkajú aj interview s obľúbeným slovenským hudobníkom a spevákom Ondrejom Kandráčom. Hoci jeho hudba mnohých chytá za srdce, nestratil hlavu. Nohami pevne stojí na zemi a ruky vie zopnúť aj k modlitbe. Ondrej Kandráč je spevák, muzikant, no najmä manžel, otec, syn. A aj čitateľ Katolíckych novín

Rozprávajú sa tiež s profesorkou Zlaticou Plašienkovou, výnimočnou ženou, vedkyňou, filozofkou, ktorá pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zlatica Plašienková sa v septembri 2018 stala laureátkou ocenenia Fides et ratio. 

Katolícke noviny vás pozývajú znovuobjaviť sväté obrázky v kalendároch Spolku svätého Vojtecha. Drobná devocionálna grafika je fenomén, ktorý neodmysliteľne patrí k vizuálnym prejavom katolíckej zbožnosti. Bohatú kolekciu svätých obrázkov uchováva aj archív Spolku svätého Vojtecha a výber z nej predstavujeme prostredníctvom dvoch kalendárov na rok 2019. 

Venujú sa problematike rodinnej mediálnej výchovy a špeciálne rozprávkam, ktoré ponúkajú návod na život a dávajú nádej. „Netreba však byť len pasívnym divákom, ktorý do seba nasáva všetko, ale treba sa nad tým, čo chceme pozerať a čo pozeráme, aj zamyslieť. Navyše, rodičia musia vedieť vyhodnotiť, či je film v súlade s hodnotami, ktoré chcú svojmu dieťaťu vštepiť. A to platí o všetkých mediálnych a informačných kanáloch,“ tvrdí Viktória Norisová, autorka publikácie Rozprávajme rozprávky.

Zdôrazňujú, aké dôležité je radovať sa. Mnohí súčasníci sa nevedia radovať z maličkostí všedného dňa, ktoré im pripadajú ako samozrejmosť. Premietnime si náš život a pokúsme sa objaviť, či jestvuje súvis medzi ním a radosťou.

V reportážach pozývajú na návštevu Zamkovského chaty vo Vysokých Tatrách i na ostrov Patmos, ktorý je už navždy spojený so Zjavením apoštola Jána. 

Približujú sviatočnú atmosféru v brazílskom veľkomeste Rio de Janeiro, ktoré na Vianoce stíchne. Na Nový rok si to však ľudia vynahradia. Mimoriadne dôležitý je veľkolepý ohňostroj, ktorý na hlavných plážach v Riu de Janeiro, kde sa zvyčajne zhromaždia približne tri milióny ľudí, trvá poriadne dlho. Prelom rokov je v Brazílii, ktorá má rozlohu takmer ako celá Európa, obdobím sťahovania národov, vrcholom turistickej sezóny i rodinných návštev. 

Katolícke noviny vám želajú požehnané, pokojné a milostiplné sviatočné dni.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU