Číslo 07/2020

Číslo 07/2020

Najnovšie Katolícke noviny vysvetľujú, prečo máme problém s odpúšťaním. Oči zaslepené emóciou hnevu sú nebezpečné, kujú pomstu, chcú vrátiť bolesť za bolesť, oko za oko, zub za zub. Ak hnev neovládneme v začiatku, tak vedie k vražde - ak nie telesnej, tak určite duchovnej. Zabíjam blížneho v srdci, nechcem ho vidieť, nechcem s ním hovoriť, ignorujem ho, akoby pre mňa neexistoval. Niekedy sa dokážeme možno tváriť pokojne, diplomaticky, ale v srdci sme schopní vraždiť. Ježiš nás však vyzýva na iné riešenie konfliktov a nespravodlivostí.

So psychológom Máriom Schwarzom rozoberajú, ako zvládnuť manželské problémy. Hádky či konflikty totiž neobchádzajú ani veriace páry. Na prvý pohľad neriešiteľná kríza sa nemusí vždy skončiť rozvodom. Môže sa zmeniť na výzvu niečo so vzťahom urobiť.

V rozhovore s farárom Mariánom Vivodíkom približujú život mužov v Útulku svätého Martina v Jaslovských Bohuniciach. Toto zariadenie je určené pre mužov, ktorí sa ocitli nielen na okraji záujmu spoločnosti, ale aj najbližších. Útulok im ponúka príležitosť reštartovať s Božou pomocou svoj vlastný život. „Aj v nich je Kristus, ktorý je hladný po našej láske,“ vysvetľuje farár farnosti Jaslovské Bohunice Marián Vivodík.

Rozprávajú sa s nitrianskym kanonikom, penitenciárom Jozefom Dvorským, ktorý svoje onkologické ochorenie považuje za Božiu milosť. Odmalička mal túžbu stať sa kňazom. Splnila sa mu v saleziánskej rodine. Po rokoch pastorácie sa stal špirituálom v kňazskom seminári. Dnes, ak mu to zdravie dovoľuje, ho môžeme stretnúť v spovednici nitrianskej katedrály.

Pri príležitosti sviatku svätého Valentína predstavujú piesne, ktoré potešia zaľúbených veriacich. Väčšina ľúbostných piesní sa drží vzorca ty plus ja; kresťanskí interpreti však zvyknú pridávať ešte jednu osobu - tú trojjedinú. Možno niektoré pesničky dobre dokreslia atmosféru vášho slávenia sviatku svätého Valentína; alebo vám pomôžu lepšie vyjadriť pocity, ktoré nosíte v srdci.

V seriáli Pod prikrývkou s knihou si môžete prečítať úryvok z diela Slávky Kubíkovej Krotitelia displejov. Ako vychovávať deti, aby zvládli digitálny svet.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU