Číslo 09/2020

Číslo 09/2020

Najnovšie Katolícke noviny vysvetľujú, v čom spočíva pravá podstata pôstu - je totiž zbytočné postiť sa od jedla, a pritom mať záľubu v krutom kritizovaní a urážaní. Pôstny čas stíšenia a pokánia nám má pomôcť k sústredeniu sa nielen na slávenie Veľkej noci, ale je potrebný aj na intenzívnejšiu formáciu nášho srdca. Každý z nás totiž potrebuje vždy novú očistu vnútra, aby lepšie vnímal Boha, iných i seba samého.

Odpovedajú aj na čitateľskú otázku, či môže byť pôst prejavom pýchy. Na prvý pohľad je odpoveď jednoduchá. Ale skutočne len na prvý pohľad. Kto pozorne číta Sväté písmo, nemôže prehliadnuť evanjeliovú stať podobenstva o farizejovi a mýtnikovi, kde zo strany farizeja ide o vystatovanie sa pôstom. Ide o prejav pýchy, povýšenectva a zároveň aj o dehonestáciu človeka - mýtnika. Opovážlivé stavanie sa pred Bohom do pozície nadradeného nad iného človeka.

Katolícke noviny v rubrike Mladým odporúčajú zaujímavý tip na pôstne predsavzatie, ktoré v jednej zo svojich kníh ponúka francúzsky kňaz Jacques Philippe: „Ak sa pýtate, aké pokánie robiť v najbližšom Pôstnom období, hovorím vám: Pokúste sa byť radostní, spokojní a ustavične ďakovať Bohu; nič vám neurobí lepšie.“

Pripomínajú si tridsať rokov od vysviacky prvých ponovembrových slovenských biskupov – Rudolfa Baláža, Eduarda Kojnoka a Alojza Tkáča. Pápež Ján Pavol II. vymenoval 14. februára 1990 troch nových slovenských biskupov. Stalo sa tak po desaťročiach uprázdnených biskupských stolcov v Košiciach, Banskej Bystrici a Rožňave. O tejto historickej udalosti sa Katolícke noviny zhovárali s katolíckym kňazom Mariánom Čižmárom.

Predstavujú farnosť v Spišskom Hrušove, kde si veriaci navzájom slúžia a ťahajú sa do neba. Správca farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej Richard Ondáš pôsobí v Spišskom Hrušove štvrtý rok. „Som rád, že som práve v Spišskom Hrušove, a som presvedčený, že je to najlepšia farnosť v spišskopodhradskom dekanáte. Neviem, čím som si to zaslúžil. Skôr by som povedal, že som si to vôbec nezaslúžil,“ rozpráva s radostnou iskrou v očiach.

Spomínajú na bobrovskú revoltu, od ktorej uplynulo už sedemdesiat rokov. Mnohých aktérov prejavenej nevôle proti zasahovaniu štátu do života Cirkvi odsúdili. Čas vo väzení sa podpísal aj na utrpení ich rodín. Bolestné spomienky vtedajších dní si so sebou  celý život nesie dnes už 89-ročná Mária Plaštiaková. Sú živým svedectvom vykonštruovaného proticirkevného procesu. 

Približujú tradičnú pôstnu aktivitu Slovenskej katolíckej charity. Už deviaty rok prichádza Slovenská katolícka charita s ponukou prežiť prichádzajúce Pôstne obdobie intenzívnym spôsobom a zmeniť pôstny sebazápor na pomoc núdznym. Milodary zbierky Pôstna krabička pre Afriku umožňujú prevádzkovať centrá pre chudobné a opustené deti v Ugande a Rwande.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU