Číslo 11/2020

Číslo 11/2020

Najnovšie Katolícke noviny vysvetľujú, ako môže duša prostredníctvom pokánia uhasiť svoj smäd po Bohu a láske. Ježiš nás na to upriamuje pri svojom stretnutí so Samaritánkou. Pokánie nás privádza k srdcu Boha. K poznaniu, že naša kajúcnosť nie je trestom, ale časom milosti. 

Predstavujú farnosť na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici. Táto farnosť je relatívne mladá - vznikla 1. januára 2009. Spoločenstvo veriacich sa tam však rozvíjalo už dlho predtým. Keď sa po páde totality rozhodlo o opravení zničenej barokovej Kaplnky sv. Heleny, dohliadať na jej obnovu mali misionári saletíni, ktorí boli pozvaní slúžiť na Rozkvete. 

Rozprávajú sa s Miroslavom a Vilmou Cipárovcami o ich šesťdesiatročnom manželstve. Ona bola staromestská Prešporáčka, on mladík z kysuckej dediny. Ona študentka chémie a fyziky, on začínajúci výtvarník, ktorého meno sa časom malo stať značkou. Od 19. decembra 1959, keď si Vilma Lángová a Miroslav Cipár povedali svoje áno, ubehlo šesť dekád. Šťastní sú spolu doteraz. 

Pripomínajú si dvesto rokov od úmrtia svätého Klementa Márie Hofbauera. Hoci sa narodil v Tasoviciach pri Znojme, na Slovensku nie je veľmi známy. Kongregáciu redemptoristov založenú v Taliansku Alfonzom de Liguori priniesol za Alpy, a tak sa rehoľná rodina rozšírila po Európe a následne aj po celom svete. Pokladá sa preto za druhého zakladateľa redemptoristov.

Približujú životný príbeh rwandského gospelového speváka Kizita Mihiga. Svojou tvorbou dlhé roky prispieval k zmiereniu a šíreniu pokoja v ťažko skúšanej Rwande. V detstve sám prežil genocídu a prišiel v nej o oboch rodičov. Zomrel 17. februára tohto roku.

V rozhovore s Michalom Zamkovským CSsR vysvetľujú, ako sa dobre pripraviť na predveľkonočnú svätú spoveď. Pôstne obdobie nás totiž pozýva duchovne sa pripraviť na oslavy Kristovho vykupiteľského diela. Súčasťou tejto prípravy je i zmierenie sa s Bohom vo svätej spovedi.

Rozprávajú sa s výtvarníčkou Dorotou Sadovskou, ktorá je autorkou pôstneho plátna s názvom Byť blízko v Kostole sv. Jána Bosca v bratislavskej Trnávke. Miestni veriaci celý január prinášali do chrámu svoje biele oblečenie a textílie. Z ich osobných vecí potom Dorota Sadovská vytvorila pôstne plátno. 

Približujú, čo znamená skratka ADHD. Ide o skratku anglických slov Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ukrýva sa v nich porucha aktivity a pozornosti, ktorá je označovaná aj ako hyperkinetická porucha. Človek pri nej trpí neschopnosťou koncentrovať sa, nadmernou aktivitou a neriadenou impulzívnosťou.     

V seriáli Pôst s modlitbou a Božím slovom si môžete prečítať úryvok z diela Gabriela od sv. Márie Magdalény OCD Malý katechizmus modlitbového života.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU