Číslo 12/2020

Číslo 12/2020

Najnovšie Katolícke noviny uverejňujú základné informácie pre veriacich na Slovensku, ktoré sa týkajú koronavírusu. V rozhovore s profesorom Vladimírom Krčmérym vysvetľujú, prečo je koronavírus a jeho šírenie nebezpečné.

Približujú identitu svätého Jozefa. So svätým Jozefom sa po prvý raz pri čítaní evanjelií stretneme v rodokmeni ako s potomkom Dávidovho rodu a zároveň priamym predkom Ježiša. Tvorí akoby „most“ medzi Dávidom a Mesiášom. Pochopenie vzťahov a súvislostí medzi menami v rodokmeni nám teda pomôže objasniť identitu ako Jozefa, tak aj Ježiša.

V reportáži pozývajú na návštevu pobaltského Lotyšska. Dnešné Lotyšsko je vzorom spolužitia kresťanských konfesií. V tichej a zádumčivej krajine, pokrytej množstvom lesov, plynie život pomaly. Na území s rozlohou o takmer tretinu väčšou, než má Slovensko, tam žijú necelé dva milióny ľudí, z ktorých takmer polovica býva v hlavnom meste Riga. 

Pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu, ktorý pripadá na 21. marca, sa rozprávajú s profesorkou Máriou Šustrovou. Tento deň je príležitosťou citlivejšie vnímať problematiku ľudí so špecifickou chromozómovou poruchou. 

Predstavujú osobnosť a odkaz svätého Jána Sarkandera, patróna spovedníkov a spovedného tajomstva. Hoci na Slovensku o ňom veľa nevieme, na Morave, v Čechách i v Poľsku sa svätý Ján Sarkander teší veľkej obľube. Od jeho smrti si 17. marca pripomíname už 400 rokov. 

Rozprávajú sa s Martinou Grochálovou, autorkou publikácie Krížová cesta mučeníkov misií a svedkov viery. Obsahuje príbehy reálnych ľudí – aj zo Slovenska, ktorí nasledovali Ježiša Krista a ktorí do jeho rúk odovzdali celý svoj život i smrť.

Pripomínajú si misionárov a laikov, ktorí minulý rok zomreli za svoju vieru. Násilnou smrťou zomrelo vlani 29 misionárov. Osobitne si ich pripomíname na výročie smrti svätého Oscara Romera 24. marca, keď slávime Deň mučeníkov misií.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU