Číslo 15/16 2020

Číslo 15/16 2020

Veľkonočné Katolícke noviny vychádzajú ako sviatočné dvojčíslo na šesťdesiatich štyroch stranách. Vo sviatočnom príhovore sa čitateľom Katolíckych novín prihovára rímskokatolícky kňaz Jozef Kozák.

Približujú význam svedectva viery novodobých mučeníkov. Mučeníctvo je v kresťanstve prítomné od jeho úplných začiatkov. Prvým mučeníkom, o ktorom čítame v siedmej kapitole Skutkov apoštolov, bol svätý Štefan. Po ňom položili svoj život za Krista desaťtisíce kresťanov. A štafetu mučeníctva ako svedectvo vernosti pre súčasný svet si kresťania vo všetkých kútoch sveta odovzdávajú dodnes.

Vysvetľujú, prečo je vo Veľkom týždni štvrtok zelený a sobota biela. Liturgia Veľkonočného trojdnia sa vyvíjala od prvých storočí. Dodnes sa niektoré zvyky ako Boží hrob či zahaľovanie krížov nezachovávajú vo všetkých krajinách rovnako. O liturgických symboloch Veľkej noci i o tom, že Pôstne obdobie nesúvisí len s prípravou na Veľkú noc, hovorí odborník na liturgiku Štefan Fábry.

Približujú, ako slávil Veľkú noc Ježiš. Z Biblie vieme, že Ježiš umrel v čase židovskej Veľkej noci – Paschy. Vieme tiež, že noc pred svojím umučením večeral s učeníkmi. Sederová večera je súčasťou židovskej Paschy doteraz. Možno aj preto ju čoraz viac kresťanov implantuje do vlastných veľkonočných tradícií. Na otázku, či to bola naozaj forma večere, o ktorej čítame v Písme, odpovedá biblista František Trstenský.

Prinášajú reportáž zo slávenia Veľkej noci v juhoamerickom Peru. Tridsaťtrimiliónová andská krajina je takmer výlučne domovom kresťanov. Mnohí z nich prežívajú svoju vieru osobnejšie a výraznejšie než priemerní Európania. Najviac to možno pocítiť počas Svätého týždňa - Semana Santa, ktorý je spomienkou na vyvrcholenie Ježišovej pozemskej púte, jeho smrť a vzkriesenie.

Predstavujú troch mužov, ktorých život úplne zmenila pred sedemdesiatimi rokmi barbarská noc z 13. na 14. apríla 1950. Komunistická vláda sa vtedy rozhodla zrušiť mužské mníšske rády. Počas neslávne známej noci internovali 1 180 rehoľníkov žijúcich v 76 kláštoroch z 15 reholí.

Rozprávajú sa s emeritným košickým arcibiskupom Alojzom Tkáčom. V marci si pripomenul 30. výročie svojej biskupskej vysviacky. Po dlhých desaťročiach tak Košická diecéza dostala v roku 1990 biskupa, ktorý ju viedol 20 rokov. Ako videl emeritný košický arcibiskup svoje menovanie a čo bolo najťažšou vecou v jeho biskupskej službe, sa dočítate vo sviatočnom rozhovore Katolíckych novín.

Vysvetľujú, prečo okrem ľudského milosrdenstva potrebujeme v našom živote pocítiť aj Božie milosrdenstvo. Istotne sme už všetci zakúsili milosrdenstvo, ktoré nám preukázal človek. Na milosrdenstvo sme odkázaní, pretože nikto z nás nie je ani dokonalý, ani bez chyby. Nevyhnutne však potrebujeme i Božie milosrdenstvo.

Približujú krátku históriu pútnického miesta na vrchu Butkov, kam prichádzajú ľudia hľadajúci i túžiaci po Božom dotyku. Skalná svätyňa na vrchu Butkov je najmladším pútnickým miestom na Slovensku. Vznikla iba pred pár rokmi, no za krátky čas sa z nej stalo významné miesto úcty k Božiemu milosrdenstvu, na ktoré dnes prichádzajú tisíce pútnikov.   

V reportáži pozývajú na návštevu exotického ostrova Srí Lanka, kde rastie pravá škorica, ktorá prevoniava celý svet. Najskôr si vás podmaní jej vôňa, neskôr opantá chuť. Ak ju konzumujete v správnej miere, posilní vaše zdravie i imunitu. Škorica je v našej kuchyni známa oddávna, no jej pravú tvár odhalíte až vtedy, ak ochutnáte lahodnú cejlónsku škoricu.

Katolícke noviny pozývajú svojich čitateľov zapojiť sa do veľkonočnej pomoci pre Srí Lanku. Minulú Veľkú noc sa totiž Srí Lanka ponorila do krvi a sĺz. Na Veľkonočnú nedeľu 21. apríla 2019 bolo v hlavnom meste Kolombo a jeho blízkosti spáchaných šesť samovražedných útokov v dvoch katolíckych a jednom protestantskom chráme, ako aj v troch hoteloch.

Rozprávajú sa s organistom, pedagógom a zbormajstrom Viliamom Gurbaľom. Prvýkrát si sadol za kostolný organ v dvanástich rokoch, a hoci ho na strednej škole zlákala elektrotechnika, láska k hudbe napokon zvíťazila. V polovici februára sa stal laureátom Ceny Fra Angelica.

Ponúkajú retrospektívny pohľad na prvé konkláve v 21. storočí. Konalo sa pred pätnástimi rokmi a kardináli vtedy zvolili za nástupcu Jána Pavla II. nemeckého kardinála Josepha Ratzingera. Počas konkláve však prvýkrát výraznejšie zaznelo i meno Jorge Mario Bergoglio.

Pozývajú na návštevu bratislavskej kalvárie, kde v rušnom centre hlavného mesta nájdete pokoj. Keď sa povie bratislavská kalvária, niektorí si predstavia Kostol Panny Márie Snežnej, iní spustnutú krížovú cestu na vedľajšom kalvárskom vrchu a ďalší lurdskú jaskynku. A každý z nich má pravdu. Pútnické miesto nad hlavným mestom je však na ceste k obnove.

Uverejňujú príbeh Ley Magulovej, ktorý je dôkazom, že Boh vie aj bolesti zmeniť na dobro. Usmievavá, sympatická, mladá – kto by tušil, koľko už toho prežila? Fyzické a psychické týranie v rodine, depresie, mentálnu anorexiu, niekoľko pokusov o samovraždu, niekoľko pobytov na psychiatrii, znásilnenie. S Božou pomocou sa však z Ley Magulovej stala zdravo sebavedomá žena.

Predstavujú pôstny program Exodus 90. Táto pôstna výzva vznikla v prostredí amerického kňazského seminára. Trvá deväťdesiat dní a kladie dôraz na modlitbu, askézu a spoločenstvo.

Katolícke noviny vám želajú požehnané a pokojné veľkonočné sviatky.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU