Číslo 17/2020

Číslo 17/2020

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú pohľady veriacich na prežívanie uplynulých veľkonočných sviatkov, ktoré pre epidémiu koronavírusu neslávili v kostoloch, ale v domácnostiach. „Ani sme si neuvedomili, ako Pán Ježiš mocne koná aj v takejto ťažkej situácii. Keď my nemôžeme ísť k nemu, tak sa on dostal priamo k nám. Do našich domovov, do našich sŕdc. Nikdy sme sa toľko nemodlili ako cez túto Veľkú noc,“ poznamenáva jedna z čitateliek Katolíckych novín.

V rubrike Duchovná obnova Katolícke noviny pripomínajú, že ako zrelí kresťania potrebujeme viac, ako byť závislí od toho, čo sa nám z Písma nadrobí počas nedeľnej Eucharistie. „Je to, ako keby sme sa s niekým poznali len z počutia alebo cez facebook. Zoznámiť sa naživo je oveľa viac. A to potrebuje zrelý kresťan: chytiť Písmo do svojich dlaní a začať čítať. Spoznávať ho vlastnou hlavou, svojimi citmi a originálnou životnou históriou,“ píše Dagmar Kráľová FMA, odborníčka na biblistiku a členka Inštitútu dcér Márie Pomocnice.

Predstavujú modlitbu Venček blahoslavenej Anny Kolesárovej, ktorá je obetovaná za zneužívané deti. „Touto modlitbou môžeme pomôcť rozvíjať kultúru ochrany nevinných, poskytnúť duchovnú ochranu pred zneužitím a vymodliť milosť uzdravenia obetiam násilia,“ hovorí Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

So psychologičkou a psychoterapeutkou Oľgou Filipou Ondrejkovou sa rozprávajú o tom, že napriek traume zo sexuálneho zneužívania pre obete existuje nádej utvárať a žiť budúcnosť podľa svojich predstáv. „Zranenie v duši zostáva. Žiaľ, nie je možné zmeniť minulosť zneužívaného dieťaťa a z pamäti vymazať hrozné situácie. Dá sa však postupne dopracovať k určitej forme kontroly nad reakciami spôsobenými zneužívaním. Tiež je možné utvárať svoju budúcnosť bez zhubného vplyvu minulosti. Vyžaduje si to veľa psychického úsilia človeka,“ vysvetľuje psychologička.

Približujú pastoráciu na najodľahlejších obývaných ostrovoch. Ostrov sv. Heleny, ostrov Ascension, ostrov Tristan da Cunha a Falklandské ostrovy – to sú miesta, kam sa nedá dostať len tak jednoducho. Ľudí, ktorí na týchto ostrovoch žijú, nie je veľa, ale aj oni potrebujú kňaza i sväté omše. Pastoráciu na týchto miestach spravuje apoštolský administrátor Hugh Allan. „Myslím si, že jedným z najviac prospešných aspektov tejto služby je poznanie, že každá duša je vzácnym darom, a spása duší znamená, že každý je pre Boha vzácny,“ hovorí Hugh Allan pre Katolícke noviny.

Prinášajú rozhovor s vietnamskými bohoslovcami, ktorí prišli na Slovensko študovať za kňazov. Peter Nguyen Van Luong a Peter Nguyen Duc Thinh sú členmi Spoločnosti Božieho Slova a v súčasnosti sa na pastoračnú službu pripravujú v Misijnom dome Arnolda Janssena v bratislavskej Petržalke. Čitateľom Katolíckych novín približujú, v akej situácii sa nachádza kresťanstvo vo Vietname a ako tam prežívajú Veľkú noc.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU