Číslo 22/2020

Číslo 22/2020

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú osemstranovú prílohu s informáciami o novokňazoch zo slovenských diecéz a z jednotlivých reholí s termínmi vysviacok a primičných svätých omší. 

Vysvetľujú, že Ježiš Kristus aj dnes zosiela na svoju Cirkev Ducha Oživovateľa. Vyliatie Ducha neostalo len súčasťou dávnej histórie, na ktorú sa už takmer zabudlo. Táto udalosť sa ešte stále obnovuje. Kristus, oslávený po pravici Otca, naďalej plní svoj prísľub, ktorý dal Pán Ježiš apoštolom počas Poslednej večere, že po svojom odchode im pošle dar od Otca, čiže Ducha Svätého.

V reportáži pozývajú na návštevu miest, kde žila svätá Hildegarda z Bingenu. Benediktínsky kláštor v Rüdesheime nad Rýnom v nemeckej spolkovej krajine Hesensko je postavený uprostred nádherných viníc. Už pri pohľade na ne sa človeku v mysli vynárajú obrazy zo života sv. Hildegardy z Bingenu, ktorá v tomto regióne žila a hlboko ho poznačila.

Predstavujú históriu úcty k Panne Márii Snežnej v Bratislave. Po morových epidémiách vznikali aj na Slovensku rôzne ďakovné sochy, stĺpy, kaplnky či pútnické miesta. Jedno z nich vzniklo začiatkom 18. storočia i v Bratislave. Na jeho počiatku bola kamenná socha Panny Márie s Ježišom.

Približujú rozsah a význam zahraničných ciest pápeža Jána Pavla II. Už počas prvých dvadsiatich mesiacov pontifikátu opustil Vatikán viac ako stokrát. Kvôli návšteve v Ríme alebo ceste do inej krajiny. Ján Pavol II. vždy vnímal svoj pontifikát ako jednu neúnavnú misijnú cestu, na ktorej sa celý svet stal priestorom na ohlasovanie evanjelia.

Pri príležitosti 20. výročia premiéry historického veľkofilmu Gladiátor vysvetľujú, čo môže katolíckych chlapov naučiť generál Maximus Decimus Meridius, „generál, ktorý sa stal otrokom, otrok, ktorý sa stal gladiátorom, gladiátor, ktorý sa vzoprel vôli Ríma“. Gladiátor Maximus je skôr určitý prototyp, archetyp; a možno aj ideál mužnosti, odvahy, bojovníka. To, čo prezentuje, sú často veci, o ktorých sa v kresťanských kruhoch každým rokom čoraz viac vraví, že dnešným mužom chýbajú. 

Predstavujú dielo malých skutkov lásky pre hladujúce deti v najchudobnejších krajinách, ktoré má názov Mary´s Meals – v preklade Máriine jedlá. Mary´s Meals je medzinárodné charitatívne dielo, ktoré poskytuje deťom jedno jedlo denne v mieste ich vzdelávania. Stravovací program funguje už v 19 krajinách sveta, akými sú India, Malawi, Keňa, Madagaskar či Haiti. 

V seriáli Noviny z babkinej povaly si môžete prečítať úryvky zo skautského časopisu Buď pripravený, ktorý vychádzal v rokoch 1922 až 1938.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU