Číslo 25/2020

Číslo 25/2020

Najnovšie Katolícke noviny vysvetľujú prepojenie Božského Srdca Ježišovho a starostlivých sŕdc otcov rodín. V prípade Kristovho prebodnutého srdca je to nevyčerpateľný zdroj lásky, ktorý miluje a má rád viac, ako ja mám rád sám seba. Ostať v tejto jeho láske znamená ostať v jeho blízkosti; treba fyzicky prísť a načerpať. Pre mužov a otcov je teda na mieste spojenie svojej a nevyčerpateľnej Božej sily.

V reportáži pozývajú na návštevu farnosti v Partizánskom, ktorú spravuje farár Vladimír Farkaš. Katolícke noviny navštívili farnosť, v ktorej - hoci nemá príliš dlhú históriu - sa lúče Božského Srdca Ježišovho objavujú o to viac. Nezabránili tomu ani mocní tohto sveta. 

Približujú biblické texty, ktoré hovoria o chorobách a epidémiách. Množstvo miest vo Svätom písme však neraz ponúka aj spôsob, ako sa s nimi vyrovnať, pretože choroba núti postihnutého človeka prehodnocovať svoje ďalšie životné kroky a rozhodnutia. 

Rozprávajú sa so slovenským kňazom Jozefom Gumenickým, ktorý misijne pôsobí v Českej republike. Rodák z východoslovenskej obce Dlhé nad Cirochou absolvoval odbor učiteľstvo na Katolíckej univerzite v Ružomberku, neskôr však študoval v pražskom arcibiskupskom seminári a na Katolíckej teologickej fakulte Karlovej univerzity. Česko sa tak stalo jeho novým domovom.

Prinášajú aj rozhovor s cirkevným historikom Ľuboslavom Hromjákom o katolíckom slavizme. Nedávno totiž prišla z Vatikánu správa o zaradení termínu katolícky slavizmus do nového Lexikónu cirkevných dejín pod názvom Lessico di storia della Chiesa, na ktorom sa podieľala aj profesorka Emília Hrabovec, členka Pápežského výboru pre históriu. Publikáciu vydala Pápežská Lateránska univerzita v Ríme v spolupráci s Pápežským výborom pre históriu.  

Katolícke noviny odpovedajú na čitateľskú otázku, ako sa cirkevné právo pozerá na dišpenz a ako by mal dišpenz fungovať v živote kresťana.

Spomínajú na slovenskú výtvarníčku Vieru Hložníkovú, ktorej dielo má nádych poetiky i mystiky. Jej osobnosť predstavuje vzácny príklad prepojenia významového posolstva umeleckej tvorby i celoživotného kréda. Tento rok uplynulo sté výročie jej narodenia.

V rubrike Misie predstavujú Martina Pavelku, ktorý ako dobrovoľník pôsobí v Turecku, kde sa venuje utečencom, prevažne zo Sýrie. V Turecku sú až štyri milióny utečencov, no počet organizácií, ktoré s nimi pracujú, je žalostne nízky a ich efektivita otázna. Organizácia Small projects Istanbul je svetlou výnimkou.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU