Číslo 26/2020

Číslo 26/2020

Najnovšie Katolícke noviny pozývajú všetkých čitateľov zapojiť sa do vedomostnej súťaže Leto 2020 – Oslávme naše výročia. Vyžrebovaných výhercov čaká pätnásť hodnotných cien. Katolícke noviny štartujú aj prázdninovú súťaž pre deti Leto s Bibliou. Hracie karty k obidvom súťažiam nájdete ako prílohu novín. V Katolíckych novinách číslo 26 budú zverejnené aj prvé otázky, úlohy a kupóny k letným súťažiam.

Aktuálne Katolícke noviny prinášajú spomienky na niekdajšieho riaditeľa Spolku svätého Vojtecha Štefana Hanakoviča, o ktoré sa podelili jeho blízki spolupracovníci. Štefan Hanakovič zomrel 10. júna vo veku 88 rokov. 

Pripomínajú si 70 rokov od toho, ako komunistický režim v roku 1950 zrušil kňazské semináre v bývalom Československu. Zostali iba dva semináre na celú Československú republiku. Na rozdiel od zrušenia mužských a ženských reholí totalitný režim v tomto prípade nepoužil silu, ale vládne nariadenie. Tento stav však pretrval až do novembra 1989. V tejto súvislosti sa Katolícke noviny rozprávajú s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom.

Vysvetľujú, ako si poradiť s úskaliami pri čítaní Svätého písma. Každý totiž skôr či neskôr zistí, že čítanie Božieho slova nie je šprint, ale beh na dlhé trate. Táto kniha chce sprostredkovať Ježišovu a Božiu tvár a tá sa nám túži odhaľovať postupne, nie jedným kliknutím. 

Uverejňujú výsledky čitateľskej ankety o Katolíckych novinách, ktorá sa konala od konca októbra do konca novembra 2019. Zapojilo sa do nej 2 167 respondentov. O výsledkoch sa Katolícke noviny porozprávali so sociologičkou Zuzanou Mészárosovou-Lampl z Katedry politológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

V rozhovore s heraldikom Miroslavom Glejtekom predstavujú erb spišského pomocného biskupa Jána Kuboša. Erb sa najčastejšie používa na pečiatke, preto musia byť symboly i motto dostatočne zrozumiteľné. Na prvý pohľad sa zdajú všetky erby podobné, heraldik však tvrdí: „Niektoré sú výtvarne konzervatívnejšie, iné skôr voľnejšie. Erb otca biskupa Kuboša patrí viac do druhej kategórie. Napríklad strapce na klobúku sú rozviate, mierne rozstrapatené, rovnako i kríž je dynamickejší, ako zvyčajne na erboch býva.“

Pri príležitosti slávnosti Narodenia svätého Jána Krstiteľa odpovedajú na čitateľské otázky, prečo Ježiš stotožňuje Jána Krstiteľa s Eliášom; a prečo Mesiáš ako Boží Syn potreboval uvedenie od svojho predchodcu.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU