Číslo 27/2020

Číslo 27/2020

Najnovšie Katolícke noviny približujú, ako svätí Cyril a Metod naplnili odkaz apoštolských kniežat Petra a Pavla. S príchodom letných dní sa v kalendári stretávame s „dvojitou dávkou“ svätcov, ktorí sú nám blízki svojím odkazom, hoci sú nám – aj navzájom – pomerne časovo vzdialení. V tomto roku ich dokonca slávime v jednom týždni.

Vysvetľujú, aký význam malo uznanie cyrilo-metodskej staroslovienčiny za liturgický jazyk Cirkvi. Popri latinčine, gréčtine a hebrejčine to bol iba štvrtý jazyk, v ktorom sa na Západe slúžili bohoslužby. A ďalší jazyk nepribudol dlhé stáročia až do Druhého vatikánskeho koncilu, keď bolo schválené slávenie v národných jazykoch.

Spomínajú na návštevu Jána Pavla II. na Slovensku v roku 1995. Na prelome júna a júla 1995 sa Slovensko pripravovalo na dovtedy asi najväčšiu zahraničnú návštevu v jeho krátkej histórii samostatnosti. Do krajiny pod Tatrami prišiel po druhýkrát v priebehu svojho pontifikátu pápež Ján Pavol II. Pôvodne mal prísť iba na dva dni, nakoniec však jeho apoštolská cesta na Slovensku trvala až štyri dni. 

V reportáži pozývajú na návštevu brazílskeho São Paula, ktoré je dôkazom, že aj v rušnom veľkomeste je priestor na vieru. Kresťanstvo je v Brazílii najrozšírenejším náboženstvom, pričom sa ku katolíckej viere hlási 65 percent obyvateľov tejto rozľahlej krajiny. Ako to už u veľkomiest býva, i São Paulo je zhutnenou vzorkou obyvateľov najrôznejších kútov Brazílie s pestrými príbehmi.

Odpovedajú na čitateľskú otázku, podľa čoho sa určuje vek, keď je „vhodný čas“ na prijatie sviatosti Eucharistie. Uviesť deti k eucharistickému stolu je totiž zodpovednosť a udalosť prvého svätého prijímania je v každom prípade pre farnosť vždy čímsi, čo exceluje nad ostatnými slávnosťami.  

Približujú zážitky a skúsenosti slovenských laických misionárok Anastázie Hamadejovej, Ingrid Königovej a Janky Batoryovej z pôsobenia v Hondurase. Krásna stredoamerická krajina obklopená palmami, banánovníkmi, kokosmi, ananásmi, no najmä srdečnými ľuďmi.

V Katolíckych novinách nájdete aj ďalšie otázky, úlohy a kupóny k letným čitateľským súťažiam: k vedomostnej súťaži Leto 2020 – Oslávme naše výročia a k detskej prázdninovej súťaži Leto s Bibliou.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU