Číslo 28/2020

Číslo 28/2020

Najnovšie Katolícke noviny sa venujú dynamike Božej komunikácie. Božia komunikácia s človekom však existovala už predtým, ako bolo napísané Písmo, a pokračuje dodnes. Od minulého Adventu do konca septembra, keď si pripomenieme okrúhle 1600. výročie smrti sv. Hieronyma, slávime Rok Božieho slova. Prečo však práve Rok Božieho slova a nie napríklad Rok Svätého písma? Na prvý pohľad dve rovnaké skutočnosti, ktoré však neznamenajú úplne to isté.

Rozprávajú sa s Antonom Adamom o jeho ceste ku kňazstvu aj o sociálnom učení Jána Pavla II. „Často sa stretávame s predstavou kňaza, že je to človek, ktorý prijal kňazstvo, aby veriacich sprevádzal na ceste náboženského či duchovného života. Áno, aj dnes kňaz ohlasuje Božie slovo, katechizuje, vysluhuje sviatosti. V súčasnosti však popri všetkých týchto úlohách vnímam ako veľmi potrebné, aby sa kňaz stával spoluúčastníkom ľudských príbehov,“ hovorí profesor Anton Adam.

Vysvetľujú, čo by malo byť súčasťou programu púte, ak si ju veriaci chce vykonať individuálne. Pri plánovaní púte je potrebné brať ohľad na časové a finančné možnosti a, samozrejme, aj na svoj vek a zdravie. Takisto je dôležité, čo veriaci človek danou púťou chce vyjadriť. Niekedy to môže byť poďakovanie, inokedy prosba či túžba po posvätení vlastného života a prehĺbení si vzťahu s Pánom. Tento vnútorný obsah – „batoh“ človek nesie a vkladá do modlitby.

Predstavujú spolupracovníkov, ktorí pre Katolícke noviny tvoria krížovky a iné hlavolamy. Prvý náznak krížovky vznikol už okolo roku 79 v Pompejach. Prvenstvo modernej krížovky sa však pripisuje Angličanovi Arthurovi Wynneovi. Odvtedy sa krížovky šíria svetom a ľudia ich nielen radi lúštia, ale i tvoria. Aj v Katolíckych novinách poznáme diela a mená viacerých z nich.

Približujú záľubu Mateja Vaňu z Levoče, ktorý tvorí miniatúry slovenských dreveníc. Matej Vaňa je študentom tretieho ročníka Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Láska k drevu zahorela v jeho srdci už v detstve. V súčasnosti ju premenil na jedinečnú záľubu a na prvý pohľad obyčajné kúsky dreva v jeho rukách ožívajú a rozprávajú príbehy dávno zabudnuté.

V letnej čitárni si môžete prečítať úryvok z klasického románového diela anglickej spisovateľky Charlotte Brontëovej Jana Eyrová. 

V Katolíckych novinách nájdete aj ďalšie otázky, úlohy a kupóny k letným čitateľským súťažiam: k vedomostnej súťaži Leto 2020 – Oslávme naše výročia a k detskej prázdninovej súťaži Leto s Bibliou.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU