Číslo 39/2020

Číslo 39/2020

Najnovšie Katolícke noviny pri príležitosti Svetového dňa migrantov upozorňujú na to, že aj nazaretská rodina patrila k utečencom. Svetový deň migrantov je pozvaním k prehodnoteniu doterajších postojov a k otvorenosti na nové humanistické a kresťanské prístupy k tejto zložitej téme. Ťažké podmienky migrantov, poznačené strachom, neistotou a nepohodlím, zažila aj Svätá rodina: Jozef, Mária, Ježiš. Biblické a teologické nazeranie nás posúva komplexne reflektovať pravdu o migrácii.

Prinášajú reportáž z farnosti Oravské Veselé. V obci žije približne 3 000 obyvateľov a takmer všetci sú katolíci. Farnosť je veľká a pomerne živá. Býva v nej veľa mladých rodín aj detí. Práce na duchovnom poli je teda dosť. „Vnímam tu veľký potenciál, a teda aj chuť z mojej strany niečo s ľuďmi a pre ľudí robiť. A takisto sa stretávam s veľkou odozvou z ich strany,“ prezrádza miestny farár Milan Prídavok o svojich ovečkách. „Samozrejme, žijú tu rôzni ľudia, sú aj ľahostajní, aj tradiční veriaci, ale aj aktívne farské spoločenstvá, takže taká typická oravská farnosť,“ dodáva kňaz.

Približujú životný príbeh najstaršieho organistu na Slovensku – storočného Fridricha Kolaroviča zo Senca.

Rozprávajú sa s rektorom Katolíckej univerzity Jaroslavom Demkom. Katolícke školstvo patrí na celom svete k najkvalitnejším vzdelávacím inštitúciám. A Katolícka cirkev od zrodenia univerzít bola ich patrónom. Podobne je to aj na Slovensku, kde Katolícka cirkev zriadila a dokáže viesť univerzitu, ktorá sa v týchto týždňoch dožila 20 rokov života.

Vysvetľujú, ako je to s udeľovaním sviatosti krstu v nemocnici novorodencom, ktorí sú v ohrození života, a či túto sviatosť môžu prijať aj tam.

Približujú aktuálne aktivity slovenského občianskeho združenia Cesta domov v Indii. Nie všade vo svete deti chodia do školy. Niekde chcú, no nemôžu. Ani v Indii, kde je oficiálne školská dochádzka povinná, veľa detí pre nedostatok financií do školy chodiť nemôže.

V rubrike Deťom prinášajú ďalšiu časť komiksu, v ktorom si Dobromilka a Svetlúšik posvietili na históriu Spolku svätého Vojtecha; tentoraz na jeho svätého patróna.

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú aj mená výhercov letnej čitateľskej vedomostnej súťaže.

Digitálne číslo najnovšej verzie Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU