Číslo 42/2020

Číslo 42/2020

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú špeciálnu osemstranovú Misijnú prílohu, v ktorej okrem iného nájdete modlitbu na Misijný mesiac október dvetisícdvadsať, dočítate sa o aktivitách Pápežských misijných diel či o živote kresťanov na Srí Lanke. Takisto si budete môcť zasúťažiť v misijnom kvíze o päť hodnotných cien.

Katolícke noviny tiež vysvetľujú, že každý z nás má individuálne misijné pozvanie. Misijné výzvy na konci druhej dekády 21. storočia ponúkajú pre kresťana pestrú paletu možnej angažovanosti v duchu Ježišových slov: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

Pozývajú prežiť Misijnú nedeľu ako celosvetovú výmenu darov. Misijná nedeľa sa slávi vo všetkých katolíckych kostoloch sveta. Je to najväčší deň solidarity, ktorú preukazujeme modlitbou za misionárov a finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Pomoc zo zbierok pomáha budovať mladú a živú Cirkev v chudobných krajinách.

Približujú pastoráciu väzenských kaplánov počas norimberského procesu. Medzinárodný vojnový tribunál označovaný ako norimberský proces sa konal od 14. novembra 1945 do 1. októbra 1946 v bavorskom Norimbergu. Súdny proces mal spravodlivo potrestať skutky najťažších vojnových zločincov. I v tejto spoločensky vážnej situácii im bola ponúknutá duchovná starostlivosť. Viac o tom v rozhovore pre Katolícke noviny hovorí Jan Beránek z Katedry právnych dejín Karlovej univerzity.

Prinášajú reportáž z farnosti Dolný Kubín. Spolok svätého Vojtecha, ktorý nedávno oslávil 150 rokov svojho pôsobenia, založil Dolnokubínčan Andrej Radlinský. A hoci sa v rodnom meste dlho nezdržal, zanechal tam nezmazateľnú stopu. Aj dnes obyvatelia Dolného Kubína vychádzajú z jeho výroku: „Vychovávame všetkým, čím sme a čo robíme.“

Upozorňujú na to, že kresťanstvo nie je zlučiteľné s rasizmom. „Kristova láska nie je limitovaná na niektoré vyvolené etniká. Učí nás milovať všetkých, aj tých, čo nevyzerajú ako my, ktorí zmýšľajú rozdielne a niekedy nám aj robia zle,“ hovorí saleziánsky kňaz Peter Bešenyei, ktorý 30 rokov pracuje s Rómami. Rasizmus vníma ako nenávisť a povýšenectvo.

Uverejňujú recenziu nitrianskeho biskupa Viliama Judáka na knižné dielo Elia Guerriera s názvom Služobník Boha a ľudstva. Životopis Benedikta XVI. Predhovor ku knihe, ktorú v slovenčine vydal Spolok svätého Vojtecha, napísal pápež František.

Digitálne číslo najnovšej verzie Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU