Číslo 43/2020

Číslo 43/2020

 

Najnovšie Katolícke noviny spomínajú na kardinála Jána Chryzostoma Korca, od ktorého smrti 24. októbra uplynie už päť rokov. Jednu z najväčších postáv moderných dejín Slovenska i Cirkvi si pripomínajú prostredníctvom spomienok riaditeľa Spolku svätého Vojtecha Ivana Šulíka, ktorý bol kardinálovým susedom po odchode do dôchodku, Jozefa Sedláka, ktorý fotografiou dokumentoval posledných 25 rokov života Jána Chryzostoma Korca, a Viliama Judáka, jeho nástupcu v úrade nitrianskeho biskupa.

V rubrike Duchovná obnova Katolícke noviny približujú pojem učeníctva. „V Novom zákone je učeník už nielen poslucháč, ale aj verejný prívrženec Ježiša Krista, jeho doživotný žiak. Žiaľ, väčšine z nás pojem učeník veľa nehovorí. Zvykli sme si, že platí pre Ježišových spoločníkov, ale nás sa netýka. Tým však strácame výbušnú silu učeníctva,“ poznamenáva Dagmar Kráľová, odborníčka na biblistiku a členka Inštitútu dcér Márie Pomocnice.

O zvláštnostiach Parkinsonovej choroby, ktorou trpel aj pápež Ján Pavol II., o liečbe, ako i o impulzoch nádeje sa Katolícke noviny rozprávajú s prednostom Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave Petrom Valkovičom.

Osobe Jána Pavla II. sa venujú aj v reportáži z obce Čierna Voda, neďaleko Bratislavy, kde sa nachádza kostol s jeho patrocíniom. Veľa však nechýbalo a jeden z mála slovenských chrámov zasvätený obľúbenému pápežovi by si pod patronát vzala Matka Božieho milosrdenstva.

V rubrike Vaše otázniky odpovedajú na otázku, či je možné mať katolícky sobáš v prírode. „Slávenie sviatosti manželstva je posvätný úkon, z tejto jeho charakteristiky pramení požiadavka, aby sa slávil v posvätnom priestore. Totiž priestor kostola – vyhradený iba na posvätné úkony – najlepšie zodpovedá hĺbke tajomstva Božieho konania vo sviatostiach,“ odpovedá Tibor Hajdu, riaditeľ Arcibiskupského úradu v Bratislave.

Katolícke noviny prinášajú tiež rozhovor s Andrejom Matisom, prvým slovenským kňazom v prelatúre Opus Dei, ktorý prijal vysviacku začiatkom septembra. Rodák z Oravy mal pritom rozbehnutú kariéru profesionálneho huslistu.

Digitálne číslo najnovšej verzie Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU