Číslo 44/2020

Číslo 44/2020

Najnovšie Katolícke noviny štartujú veľkú predplatiteľskú súťaž. Ak sebe alebo svojim blízkym do 18. decembra 2020 predplatíte Katolícke noviny na rok 2021, zaradíme vás do žrebovania o jednu z 50 cien. Vyhrať môžete poukaz na laserom asistovanú operáciu očí, rodinný pobytový poukaz či plnoautomatický kávovar. Noví predplatitelia navyše dostanú ako darček knihu rozhovorov pápeža Františka a Marca Pozzu s názvom Verím v Boha.

Rozoberajú význam vysielania svätých omší prostredníctvom masmédií a aj to, ako v tomto prípade chápeme ich platnosť. „Sledovať svätú omšu cez médiá odporúčame nie preto, aby veriaci napĺňali nejaký príkaz, ale aby sa na chvíľu stíšili, aby počuli Božie slovo a jeho vysvetlenie, aby sa aspoň ako duchovne prítomní modlili s tými, ktorí svätú omšu slávia. Ide teda o duchovné dobro, o čas, ktorý venujú tomu, čo je sväté,“ vysvetľuje odborník na liturgiku Štefan Fábry.

V rubrike Duchovná obnova sa venujú téme svätosti, ktorá je projektom pre všetkých. Pamiatku svätých v nebi si totiž uctievame nielen pre ich príklad, ale ešte viac preto, aby sa pestovaním bratskej vzájomnej lásky upevňovala jednota celej Cirkvi. Lebo ako nás kresťanské spoločenstvo putujúcich privádza bližšie ku Kristovi, tak nás spoločenstvo svätých oslávených sprevádza s Kristom, z ktorého ako z prameňa a hlavy prúdi všetka milosť a život samého Božieho ľudu.

Pri príležitosti 30. výročia znovuotvorenia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule prinášajú rozhovor s Jozefom Jarabom, ktorý stál pri obnove spišského seminára a 25 rokov v ňom pôsobil ako rektor.

Katolícke noviny navštívili farnosť Všetkých svätých v Ilave. Patrocínium miestneho chrámu nie je na Slovensku až takým ojedinelým javom. V ilavskej farnosti však slávenie pamiatky všetkých svätcov a svätíc evokuje prepojenie s mnohými, ktorí si svätosť vybrali a obhájili aj za múrmi väznice, pôvodne trinitárskeho kláštora.

V rubrike Vaše otázniky odpovedajú na otázku, kto môže rozhrešiť od hriechu potratu, ktorý je spojený s exkomunikáciou. „Vo Svätom roku milosrdenstva sa pápež František rozhodol rozšíriť fakultu rozhrešiť potrat spojený s cenzúrou na všetkých kňazov najprv na obdobie Svätého roka a následne 20. novembra 2016 ju predĺžil na neurčito. Momentálne teda platí, že túto fakultu má z rozhodnutia Svätého Otca každý kňaz. Svätý Otec teda ani neznížil závažnosť hriechu potratu, ani nezrušil existenciu cenzúry, čiže cirkevného trestu exkomunikácie, len – obrazne povedané – väčšmi rozšíril prostriedok Božieho milosrdenstva,“ vysvetľuje odborník na morálnu teológiu Vladimír Thurzo.

S prorektorom pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave Radom Masarykom sa rozprávajú o tom, ako v čase pandémie prebieha dištančné vzdelávanie na vysokých školách a aká budúcnosť čaká akademickú obec v najbližšej dobe.

Digitálne číslo najnovšej verzie Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU